E-Pood

 
 • Piiramatult kõnesid ja sõnumeid Eestisiseselt
 • 50 EL rändlusminutit
 • 500 MB andmeside mahtu
 • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet

Aktiivsele suhtlejale, kes telefoni eelkõige kõnedeks kasutab ja mobiilset internetiühendust vajab harva.


NB! Alates 01.06.2017 uuenevad Tele2 paketid. Loe rohkem siit!

 • Multipakett 1.0-ga saavad liituda Tele2 uued ja olemasolevad erakliendid.
 • Multipakett 1.0 sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatorite võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja võrgud) ning internetiteenust maksimaalse andmeside allalaadimiskiirusega.
 • Multipakett 1.0 on üksikpakett, mis tähendab, et igale mobiilinumbrile rakendub oma kuutasu.
 • Kõne kestvust arvestatakse 60 sekundi täpsusega. Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu.
 • Multipakett 1.0 sisaldab 500 MB internetimahtu arveldusperioodi kohta. 500 MB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida.
 • Multipakett 1.0 sisaldab igakuiselt ilma lisatasuta 50 rändlusminutit Euroopa Liidu riikides. Lisatud 50 minutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele kokku ühes kalendrikuus.
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja rändlusteenused, MMS sõnumid, kõnede suunamine jm.
 • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult ja tarbib talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 pakutavate sideteenuste tavapärases mahus, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus.
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles.
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks.
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutatud.
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju.
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi paketi tingimustes, teavitades sellest kliente Tele2 kodulehe vahendusel vähemalt 30 kalendripäeva ette.
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Paketi info

Kuutasu5,99 €
4,5G
Sisaldab internetti500 MB
Sisaldab kõneminuteidPiiramatult
Sisaldab EL rändlusminuteid50
Sisaldab SMS-ePiiramatult
Deezer muusikateenusLisatasu eest
MMS0,30 €
*Piiramatud kõned ja sõnumid ning Internet kehtivad Eestisisesel kasutamisel (v.a eritariifsetele numbritele ja võrkudesse)

Tingimused

 • Multipakett 1.0-ga saavad liituda Tele2 uued ja olemasolevad erakliendid.
 • Multipakett 1.0 sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatorite võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja võrgud) ning internetiteenust maksimaalse andmeside allalaadimiskiirusega.
 • Multipakett 1.0 on üksikpakett, mis tähendab, et igale mobiilinumbrile rakendub oma kuutasu.
 • Kõne kestvust arvestatakse 60 sekundi täpsusega. Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu.
 • Multipakett 1.0 sisaldab 500 MB internetimahtu arveldusperioodi kohta. 500 MB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida.
 • Multipakett 1.0 sisaldab igakuiselt ilma lisatasuta 50 rändlusminutit Euroopa Liidu riikides. Lisatud 50 minutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele kokku ühes kalendrikuus.
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja rändlusteenused, MMS sõnumid, kõnede suunamine jm.
 • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult ja tarbib talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 pakutavate sideteenuste tavapärases mahus, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus.
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles.
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks.
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutatud.
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju.
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi paketi tingimustes, teavitades sellest kliente Tele2 kodulehe vahendusel vähemalt 30 kalendripäeva ette.
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.