Kampaania „Soorita ost App Store/Google Play poes ja maksa Tele2 arvega“ tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevate tingimustega ning kampaania reklaam ja lisamaterjalides sätestatud tingimustega, mis on kampaanias osalejale kohustuslikud.
 2. Kampaania „Soorita ost App Store/Google Play poes ja maksa Tele2 arvega“ (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2);
 3. Kampaania toimub perioodil 15.04.2019-30.04.2019 (kaasa arvatud);
 4. Kampaanias loositakse JBL Extreme 2 (Black), väärusega 299€.
 5. Kampaanias osalevad kõik, kes kampaania perioodil sooritavad ostu App Store / Google Play keskkonnas ning maksavad Tele2 arvega;
 6. Loosimise tulemused avaldatakse 07.05.2019 Tele2 kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.
 7. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Tele2 Eestil õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
 8. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.
 9. Korraldajal on õigus lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel www.tele2.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
 10. Tele2-l on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Tele2 kodulehel. Kampaania tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse valitud teenuspaketi tingimustest, Tele2 teenuste kasutamise tingimustest, interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 seadmekindlustuse tingimustest, mis on kättesaadavad aadressil www.tele2.ee.
 11. Tele2 jätab endale õiguse Kampaania tingimustel kliendiga lepingut mitte sõlmida, kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad Kampaania tingimustel lepingu sõlmimise.
 12. Täiendava info saamiseks palume pöörduda e-maili aadressil info@tele2.ee

JBL Extreme 2