• Tele2 avaleht
 • Ettevõttest
 • Tele2 Eesti
 • Vastutustundlik ettevõte
 • vastutustundlik ettevõte

  Ärieetika

  Tele2 jaoks on ärieetika kõrge tase väga oluline. Soovime olla kindlad, et meie äritegevus ei ole üksnes juriidiliselt korrektne, vaid vastab ka rangeimatele eetilistele normidele.
  Ärieetika koodeksi tundmine ja järgimine on kohustuslik nii meie töötajatele kui ka koostööpartneritele.

  Oleme vastu võtnud ka äripartneri käitumisjuhendi, mille täitmist ootame kõigilt oma äripartneritelt.

  Keskkonnapoliitika

  Usume, et keskkonnasäästlikkus on kasumliku majandustegevuse jätkamise eeltingimus. Tele2 tooted ja teenused parandavad maailma jätkusuutlikkust ja üha kasvav digitaliseerimine aitab vähendada keskkonnamõju.

  Eesti spordi edendamine

  2014. a sügisel allkirjastasid Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige Marek Lemsalu ja Tele2 Eesti juhatuse esimees Argo Virkebau järgmiseks kolmeks aastaks kuuekohalise toetussummaga sponsorlepingu. 2017. aastal pikendasime seda lepingut veel kolme aasta võrra.