Tele2 missioon

Meie eesmärk on esitada väljakutseid, tegutseda kiiresti ja pakkuda laia valikut internetil põhinevaid teenuseid taskukohase hinnaga.

Tele2 visioon

Tele2 visioon on muuta igapäevaelu lihtsamaks ja võimalusterohkemaks. Ühendame turvaliselt inimesi, ettevõtteid ja seadmeid.

Tele2 väärtused

Tele2-l on kuus põhiväärtust ning meile on tähtis, et kõik need väljenduksid meie igapäevases tegevuses ning pakuksid seeläbi lisaväärtust meie klientidele.

Tele2 väärtus - väljakutsete esitamine
Tele2 väärtus - avatus 
Tele2 väärtus - tegutsemine 
Tele2 väärtus - paindlikkus 
Tele2 väärtus - kuluteadlikkus 
Tele2 väärtus - kvaliteet