Tele2 lõpetab pakettide Chill, Koolitahvel, Puhkusepakett, Tahvel, Tahvelarvuti pakkumine 24, 29, 34, 36 ja 45, Tele2 4G Kodulahendus, Hinnaliider Extra 10, Hinnaliider Extra 15, Nutikas Extra, Nutikas Äri 1 ja 5, Nutipakett 1, 2, 3, 4, 5, Nutikas äri pakkumine 921, Personaalne pakkumine 24, Piiramatu Äri pakkumine 902, 916, 919 ning Start pakett pakkumise alates 01.07.2016

Pakettide Chill, Koolitahvel, Puhkusepakett, Tahvel, Tahvelarvuti pakkumine 24, 29, 34, 36, 45 ning Tele2 4G Kodulahendus klientidele pakutakse sobivat alternatiivi pakettide Internet arvutis Standard 4G, Internet arvutis Basic 4G või Koduinternet näol.

Pakettide Hinnaliider Extra 10, Hinnaliider Extra 15, Nutikas Extra, Nutikas Äri 1 ja 5, Nutipakett 1, 2, 3, 4 ning 5, Nutikas äri pakkumine 921, Personaalne pakkumine 24, Piiramatu Äri pakkumine 902, 916, 919 ning Start pakett klientidele pakutakse sobivat alternatiivi Multi- või Ettevõtjapakettide näol.

Teavitus paketi tingimuste muudatustest koos konkreetse pakkumise infoga jõuab iga kliendini personaalselt 01.06.2016 esitatava arve tekstboksis ja Tele2 iseteeninduses.

Juhul, kui kliendid soovivad valida pakutud lahenduse asemel mõne muu paketi Tele2 kodulehel olevate pakettide seast, siis saavad nad selleks soovi avaldada kuni 30.06.2016 kõikides Tele2 esindustes, helistades Tele2 eraklienditeeninduse numbril 6866 866 või äriklienditeeninduse numbril 1205.

Eelpool nimetatud pakettide kasutajatel on muudatustega mittenõustumise korral õigus leping üles öelda kuni 30.06.2016 ilma leppetrahve tasumata.

*Elektroonilise side seaduse § 99 lg-te 1-4 ning Tele2 teenuste kasutamise tingimuste p 5.1.2 (https://tele2.ee/tugiinfo/tingimused/yldtingimused) alusel on Tele2-l kui sideettevõtjal õigus ühepoolselt muuta sõlmitud sideteenuse lepingu tingimusi, kui sellest teavitatakse klienti veebilehe kaudu ette vähemalt 30 päeva ning võimaldatakse kliendil 30 päeva jooksul leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda.