Tele2 lõpetab PRO50, PRO200, PRO500 ja PROERI10 pakettide pakkumise alates 1.10.2015. Kõikidele nende pakettide klientidele pakutakse soodsat alternatiivi Multi- või Ettevõtjapakettide näol. Konkreetse pakkumise info jõuab klientideni ka personaalselt.

Juhul, kui kliendid soovivad valida pakutud lahenduse asemel mõne muu paketi Tele2 kodulehel olevate pakettide seast, siis saavad nad selleks soovi avaldada kuni 30.septembrini 2015 kõikides Tele2 esindustes, helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866866 või läbi Iseteeninduse.

PRO50, PRO200, PRO500 ja PROERI10 pakettide kasutajatel on muudatustega mittenõustumise korral õigus leping käesoleva aasta septembrikuu jooksul üles öelda.