Tele2 lõpetab Mini, Seenior 60+, Hinnaliider 0 ja Hinnaliider 8 pakettide pakkumise alates 1.09.2015. Kõikidele nende pakettide klientidele pakutakse soodsat alternatiivi Multi- või Ettevõtjapakettide näol. Konkreetse pakkumise info jõuab klientideni ka personaalselt.

Juhul, kui kliendid soovivad valida pakutud lahenduse asemel mõne muu paketi Tele2 kodulehel olevate pakettide seast, siis saavad nad selleks soovi avaldada kuni 30.augustini 2015 kõikides Tele2 esindustes, helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866866 või läbi Iseteeninduse.

Mini, Seenior 60+, Hinnaliider 0 ja Hinnaliider 8 pakettide kasutajatel on muudatustega mittenõustumise korral õigus leping käesoleva aasta augustikuu jooksul üles öelda.