Tele2 lõpetab vananenud ja vähese kasutusega pakettide pakkumise alates 1.juulist 2015. Muudatus puudutab järgmiste pakettide kliente: Hinnaliider 2, Hinnaliider 59, Hinnaliider Extra, Piiramatu Hinnaliider ja Nutipakett. Kõikidele nende pakettide klientidele pakutakse soodsat alternatiivi Multi- või Ettevõtjapakettide näol. Konkreetse pakkumise info jõuab klientideni ka personaalselt.

Juhul, kui kliendid soovivad valida pakutud Multi- või Ettevõtjapaketi asemel mõne muu paketi Tele2 kodulehel olevate pakettide seast, siis saavad nad selleks soovi avaldada kuni 30.juuni 2015 kõikides Tele2 esindustes, helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866866 või läbi Iseteeninduse.
Juhul, kui muudatused pole klientidele aktsepteeritavad on neil õigus leping Tele2-ga kuni 30.juunini 2015 üles öelda.