Poole aastaga on Eestis vähenenud interneti kaabelühendustega majapidamiste hulk ja kasvanud nende leibkondade arv, kelleni jõuab kodune internet üle õhu, selgub turu-uuringufirma Norstat värskest uuringust.

Norstati andmetel oli tänavu maikuus 82 protsendil leibkondadest kodus olemas interneti püsiühendus ning 30 protsendil mobiilne internetilahendus. Augustiks vähenes püsiühenduste arv Eesti kodudes kahe protsendi, mobiilsete ühenduste arv aga kasvas kuue protsendi võrra. 

Samuti selgub uuringust, et üksnes interneti püsiühendust kasutavate kodude arv on suve jooksul vähenenud viie protsendi võrra (augustis 61 protsenti kodudest) ning ainult mobiilse internetilahenduse kasutavate leibkondade arv on tõusnud kolme protsendi võrra (17 protsenti kodudest). 

„Seejuures on kolme protsendi võrra kasvanud nende inimeste arv, kes kasutavad mobiilset internetti paralleelselt olemasoleva püsiühendusega – selliseid peresid on uuringu järgi ligi viiendik kõigist kodudest,“ kommenteeris Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema. 

Seema sõnul on kõige rohkem peresid otsustanud püsiühenduse kasuks Tallinnas ja Harjumaal, kus kaabelühendusega on kaetud 85 protsenti kodudest. „See tulemus on oodatav, sest Tallinn on väga hästi püsiühendusvõimalustega kaetud, samas kui suvila- ja maapiirkondade elanikel sageli sellist võimalust ei ole ja üle õhu leviv internet on nende jaoks ainuke variant,“ ütles Seema. 

Samuti on püsiühendus enim levinud eakama sihtgrupi ehk 51-65aastaste inimeste kodudes, samal ajal kui mobiilne koduinternetilahendus on enim levinud 36-50aastaste eestimaalaste seas ning teistes Eesti piirkondades peale Harjumaa. 

„Huvitav on jälgida ka internetilahenduse eelistuse ja sissetuleku vahelist seost. Kui näiteks USA-s loobuvad riiklike uuringute järgi kodusest kaabelühendusest ja jäävad vaid mobiilset internetti kasutama ennekõike madalama sissetulekuga inimesed, siis Eestis eelistavad üle õhu internetti teistest enam just suurima, ühe pereliikme kohta rohkem kui 800 eurose sissetulekuga leibkonnad,“ ütles Seema, kelle sõnul on erinevus tingitud peamiselt sellest, et USA-s on kaabelühendus palju kallim kui mobiilne internet. 

„Kolm aastat tagasi oli üks kümnest USA leibkonnast vaid mobiilse ühenduse peal, tänaseks aga juba üks viiest kodust. Selliseid peresid nimetatakse seal terminiga „cord cutters“ ehk nii-öelda juhtmelõikajad – nad lõikavad kujundlikult öeldes kaabli läbi, sest nendeni jõuab nii teleteenus kui internet vaid üle õhu,“ rääkis Seema. 

Seema hinnangul annab Eesti statistika tunnistust, et ka Eestis on tärkamas niinimetatud juhtmelõikajate generatsioon. „Ligi iga viies kodu kasutab juba täna vaid mobiilset internetti. Järgmised kõige tõenäolisemad kaabelühendusest loobujad on ilmselt need 18 protsenti uuringule vastanud eestlastest, kes kasutavad paralleelselt nii püsi- kui üle õhu internetiühendust,“ ennustas Seema. „Sellesse gruppi kuulub teistest enam keskealisi ja suurema sissetulekuga inimesi, kellest saavad mobiilsetele lahendustele üleminekul teerajajad.“