Märtsis läbis Tele2 Eesti AS edukalt kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi ja sai ISO 9001:2015 sertifikaadi, mille väljastas sertifitseerimisfirma Lloyd’s Register.

Tegemist on standardiga, mis näitab seda, et olemas on heakskiidetud juhtimissüsteem ja see tagab ärikliendile antud lubaduste veelgi parema täitmise. See rahvusvaheline standard kasutab protsessikeskset lähenemist – planeeri-teosta-kontrolli-tegutse tsüklit ning riskipõhist mõtlemist, mis võimaldab meil planeerida oma protsesse ja nende koostoimet.

Sertifikaadi kasutuselevõtt aitab kaasa uute algatuste kestlikule arengule ning parandab organisatsiooni üldist tulemuslikkust.