Tele2 lisab alates 01.05.2016 olemasolevatele pakettidele igakuiselt 50 rändlusminutit kõneaega kogu Euroopa Liidus. Lisatud 50 rändlusminutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud Euroopa Liidu sisestele rändluskõnedele kokku ühes kalendrikuus.

Muudatus ei puuduta internet arvutis ja M2M pakette.

Teavitus muudatustest jõuab nimetatud pakettide klientideni aprillikuu arvel ja iseteeninduses. Kõnepakettidele lisandub 1 euro (äriklientidele lisaks käibemaks). Kui klient soovib olemasoleva paketi asemel valida uue paketi, on kliendil võimalus valida endale ise sobiv pakett Tele2 kodulehel olevate pakettide seast.

Muudatustega mittenõustumise korral on kliendil õigus leping 2016. aasta aprillikuu jooksul ilma leppetrahvita üles öelda.
 

Parimate soovidega
Tele2