• Piiramatu andmemaht!
 • Piiramatult kõnesid ja SMS’e Euroopa Liidus
 • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet
 • Euroopa Liidus kasutamiseks 8 GB internetti
Kõige vingem pakett, mida üks ettevõtja endale soovida võiks. Enam ei pea kunagi muretsema, et andmemaht täis saaks. Elu ilma piirideta algab nüüd!

NB! Alates 01.01.2019 internetimaht kasutamiseks EL-s suureneb 10 GB

* Reisides piiriäärsetel aladel Eestis või välismaal võib mobiiltelefon lülituda naaberriigi sideoperaatori võrku ning reisides laevaga või viibides sadamas võib mobiiltelefon lülituda satelliitvõrku. Soovides seda vältida, tuleb nimetatud kohtades reisides seadmes keelata automaatne võrguvalik ja kasutada manuaalset võrguvalikut. Rändluses andmeside kasutuse täielikuks vältimiseks tuleb andmeside mobiiltelefoni seadetest välja lülitada ning telefon seadistada 2G/3G võrku. Täpsem info SIIT.

Ettevõtja piiramatu tingimused

  • Ettevõtja piiramatu paketiga saavad liituda Tele2 olemasolevad ja uued ärikliendid;
  • Ettevõtja piiramatu pakett sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse internetiteenus piiramatu andmeside alla- ja üleslaadimiskiirusega, piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatori võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja operaatorid ning rahvusvahelised kõned) ja alates 01.06.17 piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (va eritariifsed numbrid ja operaatorid ning rahvusvahelised kõned);
  • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu;
  • Ettevõtja piiramatu on üksikpakett ja see tähendab, et paketi kuutasu on numbripõhine;
  • Kuutasu arvestatakse kuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
  • Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile teenuste osutamine ja kliendi poolt teenuste kasutamine on teenuse kiiruses või mahus osaliselt piiratud;
  • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised kõned ja rändlusteenused, MMS sõnumid jm;
  • Ettevõtja piiramatu pakett ei sisalda kõnesid ja sõnumeid Eestist välismaale. Eestist välismaale helistamisel kehtib rahvusvaheliste kõnede hinnakiri;
  • Tele2 internetiteenuse kasutamisel kehtib Mõistliku kasutamise põhimõte järgmiselt: ühel arveldusperioodil kehtib piiramatu andmemaht ainult Eesti-siseseks kasutamiseks. Euroopa Liidus on võimalik tarbida kuni 8GB andmemahtu ja andmemahu täitumisel piiratakse Euroopa Liidus andmemahu kasutus täielikult kuni arveldusperioodi lõpuni või kuni Lisamahu tellimiseni. Euroopa Liidus Rändlusteenuste kasutamisel kehtivad mõistliku kasutamise põhimõtted;
  • Kuutasule lisanduvad paketis mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja paketis mittesisalduvad rändlusteenused, eritariifsed numbrid ja operaatorid, MMS sõnumid, sisuteenused jms;
  • Paketis on võimalik kasutada kõiki Tele2 poolt pakutavaid sagedusi lähtuvalt kliendi geograafilist asukohast, kasutatavast seadmest ja kliendile väljastatud SIM-kaardist;
  • Teenuse kasutamine maksimaalsetel tehniliselt võimalikel kiirustel ei ole garanteeritud ning see sõltub muuhulgas kliendi asukohast ja samaaegselt samas piirkonnas teenust kasutatavate klientide arvust;
  • Pakett on ette nähtud nutitelefonis ning mitte muudes interneti seadmetes;
  • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult, mis tähendab, et klient kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt personaalselt üksnes Tele2 poolt pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks ning ei sega seejuures teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Tele2 võrgus häireid. Sh on keelatud ühendada SIM-kaarti seadmega, mida kasutatakse automaatselt SMS-de saatmiseks ja/või helistamiseks;
  • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil kahe kuni mitme inimese vahel dialoogi pidamiseks;
  • Kõik muud kasutusviisid on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le muuhulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles;
  • Tele2 jätab endale õiguse muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes (sealhulgas kuid mitte ainult) olukorras, kus paketti kasutatakse kommertsteenuse osutamise või mis tahkes muul viisil raha teenimise eesmärgil (sh näiteks võrkturunduse või telemarketingi otstarbel);
  • Ettevõtja piiramatu paketi sihtotstarbeliseks kasutamiseks ei loeta muuhulgas P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimist. Suurte andmemahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame kasutada paketti 4,5G Internet arvutis Unlimited;
  • Pakett ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Tele2 jätab endale õiguse vajadusel ajutiselt piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel, et tagada Tele2 sidevõrgu toimimine;
  • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
  • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Mõistliku kasutamise põhimõtetest, Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast. sh rändlusteenuste hinnakiri on osa Tele2 hinnakirjast;
  • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 686 6866.
  • Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Paketi info

Paketi kuutasu21,95 €
Sooduskuutasu (12 kuud)17,00 €
4,5G
Sisaldab internettiPiiramatult
Millest internetimaht kasutamiseks EL-s8 GB
Sisaldab kõneminuteid Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles Piiramatult
Sisaldab SMS’e Eesti siseselt ning EL-i rändluses ollesPiiramatult
MMS0,30 €

Tingimused

* Reisides piiriäärsetel aladel Eestis või välismaal võib mobiiltelefon lülituda naaberriigi sideoperaatori võrku ning reisides laevaga või viibides sadamas võib mobiiltelefon lülituda satelliitvõrku. Soovides seda vältida, tuleb nimetatud kohtades reisides seadmes keelata automaatne võrguvalik ja kasutada manuaalset võrguvalikut. Rändluses andmeside kasutuse täielikuks vältimiseks tuleb andmeside mobiiltelefoni seadetest välja lülitada ning telefon seadistada 2G/3G võrku. Täpsem info SIIT.

Ettevõtja piiramatu tingimused

  • Ettevõtja piiramatu paketiga saavad liituda Tele2 olemasolevad ja uued ärikliendid;
  • Ettevõtja piiramatu pakett sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse internetiteenus piiramatu andmeside alla- ja üleslaadimiskiirusega, piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatori võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja operaatorid ning rahvusvahelised kõned) ja alates 01.06.17 piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (va eritariifsed numbrid ja operaatorid ning rahvusvahelised kõned);
  • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu;
  • Ettevõtja piiramatu on üksikpakett ja see tähendab, et paketi kuutasu on numbripõhine;
  • Kuutasu arvestatakse kuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
  • Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile teenuste osutamine ja kliendi poolt teenuste kasutamine on teenuse kiiruses või mahus osaliselt piiratud;
  • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised kõned ja rändlusteenused, MMS sõnumid jm;
  • Ettevõtja piiramatu pakett ei sisalda kõnesid ja sõnumeid Eestist välismaale. Eestist välismaale helistamisel kehtib rahvusvaheliste kõnede hinnakiri;
  • Tele2 internetiteenuse kasutamisel kehtib Mõistliku kasutamise põhimõte järgmiselt: ühel arveldusperioodil kehtib piiramatu andmemaht ainult Eesti-siseseks kasutamiseks. Euroopa Liidus on võimalik tarbida kuni 8GB andmemahtu ja andmemahu täitumisel piiratakse Euroopa Liidus andmemahu kasutus täielikult kuni arveldusperioodi lõpuni või kuni Lisamahu tellimiseni. Euroopa Liidus Rändlusteenuste kasutamisel kehtivad mõistliku kasutamise põhimõtted;
  • Kuutasule lisanduvad paketis mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja paketis mittesisalduvad rändlusteenused, eritariifsed numbrid ja operaatorid, MMS sõnumid, sisuteenused jms;
  • Paketis on võimalik kasutada kõiki Tele2 poolt pakutavaid sagedusi lähtuvalt kliendi geograafilist asukohast, kasutatavast seadmest ja kliendile väljastatud SIM-kaardist;
  • Teenuse kasutamine maksimaalsetel tehniliselt võimalikel kiirustel ei ole garanteeritud ning see sõltub muuhulgas kliendi asukohast ja samaaegselt samas piirkonnas teenust kasutatavate klientide arvust;
  • Pakett on ette nähtud nutitelefonis ning mitte muudes interneti seadmetes;
  • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult, mis tähendab, et klient kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt personaalselt üksnes Tele2 poolt pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks ning ei sega seejuures teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Tele2 võrgus häireid. Sh on keelatud ühendada SIM-kaarti seadmega, mida kasutatakse automaatselt SMS-de saatmiseks ja/või helistamiseks;
  • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil kahe kuni mitme inimese vahel dialoogi pidamiseks;
  • Kõik muud kasutusviisid on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le muuhulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles;
  • Tele2 jätab endale õiguse muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes (sealhulgas kuid mitte ainult) olukorras, kus paketti kasutatakse kommertsteenuse osutamise või mis tahkes muul viisil raha teenimise eesmärgil (sh näiteks võrkturunduse või telemarketingi otstarbel);
  • Ettevõtja piiramatu paketi sihtotstarbeliseks kasutamiseks ei loeta muuhulgas P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimist. Suurte andmemahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame kasutada paketti 4,5G Internet arvutis Unlimited;
  • Pakett ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Tele2 jätab endale õiguse vajadusel ajutiselt piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel, et tagada Tele2 sidevõrgu toimimine;
  • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
  • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Mõistliku kasutamise põhimõtetest, Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast. sh rändlusteenuste hinnakiri on osa Tele2 hinnakirjast;
  • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 686 6866.
  • Hinnad ei sisalda käibemaksu.