Koduinternet

Internet arvutisKui Sinu koju juhtmega püsiühendus ei jõua või soovid selle asendada kvaliteetse Tele2 internetiga, siis parim valik selleks on Koduinternet!

Tele2 Koduinternet annab piiramatu andmemahu, mis võimaldab ühte paketti ühendada kõik internetiühendust vajavad seadmed.

Sobiva ruuteri Koduinterneti kasutamiseks leiad meie e-poest

  Koduinternet
Kuutasu 17,49 €
Kiirus 30 Mbit/s
Andmemaht Piiramatu
Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 
 
 

Koduinterneti tingimused

 • Koduinternet on mõeldud nii uutele, kui olemasolevatele era- ning äriklientidele; 
 • Koduinternet on numbripõhise kuutasuga pakett. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile teenuste osutamine ja kliendi poolt teenuste kasutamine on teenuse kiiruses või mahus osaliselt piiratud; 
 • Paketi kuutasu hõlmab üksnes Eesti-sisest mobiilse internetiteenuse kasutust, roamingu ehk rändlusteenuse kasutamine, helistamine ja SMS-i toimub vastavalt Tele2 hinnakirjale; 
 • Lisateenuste kasutamisel lisanduvad paketi kuutasule paketis mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale; 
 • Pakett võimaldab teenuseid kasutada nii 2G, 3G, 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedustel vastavalt terminaliseadme võimekusele; 
 • Paketis saavutatav maksimaalne allalaadimise kiirus on piiratud kiirusele 30 Mbit/s ja üleslaadimise kiirus 10 Mbit/s-le, teenuse kasutamine maksimaalsetele kiirustel ei ole garanteeritud; 
 • Kuutasu arvestatakse paketi tellimise või sellest loobumise kuul proportsionaalselt vastavalt päevade arvule, mil Tele2 on võimaldanud kliendile teenuse kasutamist; 
 • Paketis sisalduvat andmeside mahtu paketi sihtotstarbelisel kasutamisel ei piirata; 
 • Koduinterneti paketi sihtotstarbeliseks kasutamiseks ei loeta muuhulgas P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimist. Suurte andmemahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame kasutada paketti 4G Internet arvutis Unlimited
 • Koduinternet ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Tele2 jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel; 
 • Paketi tingimustes sätestamata punktides lähtutakse Tele2 üldtingimustest, Tele2 interneti kasutamise tingimustest ja kehtivatest õigusaktidest; 
 • Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks pöörduge palun Tele2 klienditeenindusse numbril 6866866.