GPS jälgimine ja Sõidupäevik

GPS-jälgimine ja sõidupäevik

GPS-jälgimise teenus võimaldab auto- ja masinaparkidel (näiteks transpordi-, takso-, ehitus- ja kullerettevõttel) asukoha- ja tegevusandmeid koguda ja analüüsida.

Sõidukitesse paigaldatud GPS kontroller võtab GPS-satelliitidelt vastu andmed sõiduki asukoha, läbisõidu, peatuste ja kütusekulu kohta ning edastab need Tele2 SIM-kaardi abil serverisse. Hiljem on võimalik vastu võetud andmeid vaadata ja analüüsida ning kontrollida ajakavast kinnipidamist. 

GPS Jägimine ja Sõidupäevik paketi kuutasu 5 €
Sisaldab andmemahtu  250MB
GPS kontroller  120 €
GPS kontrolleri rent  3,90 €

 

Tingimused

 1. GPS-jälgimine pakett on mõeldud ärikliendile.
 2. Paketiga saab liituda Tele2 äriklienditeeninduse kaudu või saates päringu firma@tele2.ee.
 3. Paketiga saab liituda ainult koos ostetud või renditud GPS kontrolleriga, mille maksumus kajastub eraldi arvel:
  - saab liituda ka siis, kui kliendil on juba seade olemas (tuleb kontakteeruda eelnevalt Tele2-ga ning täpsustada kas seade sobib).
 4. Teenus sisaldab 250MB internetti maksimum kiirusega. 250 MB mahtu saab kasutada terves Euroopa Liidus.
 5. GPS jälgimine pakett on kuutasuga pakett, kus esimesel mittetäielikul arveldusperioodil ehk liitumiskuul ning paketivahetuskuul (loobumise kuul) ning lõpetamiskuul kehtib kuutasu täiskuu eest.
 6. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud. Klient ei saa nimetatud perioodil teenuseid piiratud osas kasutada, kuid kohustub tasuma Tele2-le kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.
 7. Kui klient vahetab oma olemasoleva paketi GPS-jälgimine vastu, kaotab ta olemasoleva paketiga kaasnenud soodustused.
 8. GPS jälgimine paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 hinnakirjast ja Tele2 teenuste kasutamise tingimustest.
 9. Peale andmeside mahu 250 MB täitumist maksustatakse andmeside hinnaga 0,19 €/MB+KM.
 10. Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele 2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning hinnakirjast.
 11. Tele2-l on õigus paketi tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kliente Tele2 kodulehe vahendusel vähemalt 30 päeval enne muudatuste jõustumist. Ühepoolsel tingimuste muutmisel on Kliendil enne muudatuste jõustumist õigus leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda.