Muu info

  • M2M (Machine to Machine), mida tähistatakse ka lühendiga IoT, the Internet of things ehk, on seadmetevaheline side - tavaliselt side seadme ja keskse juhtsüsteemi vahel...