Muu info

  • ...GPS jälgimine pakett on kuutasuga pakett, kus esimesel mittetäielikul arveldusperioodil ehk liitumiskuul ning paketivahetuskuul (loobumise kuul) ning lõpetamiskuul kehtib kuutasu täiskuu eest...
  • ...Teenuspaketi kuutasu arvestamine toimub proportsionaalselt arveldusperioodil kliendiks oldud ajaga...
  • ...Tasuda tuleb kõikide tellitud lisamahtude eest, olenemata sellest, kui palju on arveldusperioodi lõpuks Lisamahtu kasutatud...
  • ...Kui edasi on suunatud eranditult kõik kõned, siis rahvusvahelisi tariife ei rakendata ning arveldus toimub tavatingimustel...