Sidevõrkude sidumine

Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turg hõlmab mobiiltelefonivõrku sissetulevat kõneliiklust ning kõiki sidumistooteid ja teenuseid, mis on vajalikud, et osutada nimetatud teenust teistele teenuse osutajatele. Kõnelõpetamise teenuse osutamiseks vajalikud tugiteenused võivad olla näiteks sidumispunkti avamine ning hooldus, ühise/üldise signaliseerimiskanali loomine (selle muutmine ja hooldus) ning muud tooted ja teenused, mis võivad olla vajalikud siseneva kõneliikluse toimimiseks.

Sidevõrkude sidumisel ühendatakse võrgud selliselt, et sideettevõtjad, kes oma sidevõrgud seovad, saavad osutada klientidele ühendatud sidevõrkude teenuseid.

Sidumistingimused

Tele2 Eesti AS sidumislepingu näidis

Tele2 Eesti AS teenuste hinnakiri