Lainepikkuse teenused

Suured mahud üle pikkade vahemaade olenemata teenuse tüübist

Vajate suuremaid mahtusid? Koostöös BON partneritega opereerib Tele2 Eesti kõige kaasaegsemaid Regional ja Long Haul DWDM võrke lähiriikides. Võrgu disain ja seadmed on hoolikalt valitud tagamaks kõrget teenusekvaliteeti ka kõige nõudlikumatele ühendustele ja teenustele. Regionaalne võrk töötab ADVA SFP3000 platvormil, mis baseerub directionless ROADM tehnoloogial.

Pikamaa võrk on ehitatud kasutades ADVA Agile Core Express platvormi, mis võimaldab minimeerida viidet transmissioonitrassil Kesk-Euroopasse ja tänu oma uuenduslikule signaali regenereerimisvaba disainile suurendab teenuse kättesaadavust. Mõlemad võrgud on omavahel ühendatud ja teenuste suunamine ühelt võrgult teisele on lihtsasti teostatav tänu integreeritud juhtimistarkvarale.

Iga teenuse jaoks vajaliku trassi valikul ning häälestamisel lähtume eranditult kliendi soovidest, võimaldades nii erilahendusi kõikide teenuse parameetrite lõikes.

Tele2 Eesti on keskkonnateadlik ettevõte, mis kasutab võimalikult väikese voolutarbimisega seadmeid.

Regionaalse võrgu peamised eelised on:

 • Võrgu maht 4 Tbit/s
 • Lai teenuseportfell: mahuteenused, meediateenused (SDI, HD-SDI jt.), Fiber Channel, IB teenused
 • Krüpteeritud teenuste võimalus
 • Kliendi vajadustele vastavad teenuste topoloogiad
 • Varuteedega teenuste võimalus (teenuse ringisuunamisaeg <50ms)
 • Mitmed omavahel ühendatud füüsilised ühendused
 • Ühtsustatud võrgudisain
 • Kõrge teenuse kättesaadavus (SLA)
 • Geograafilise liiasusega ühendused ja vajadusel ka seadmed
 • Garanteeritud andmeedastusmahud
 • Skaleeritavad andmemahud kuni 100Gbit/s lainepikkuse kohta
 • Detailsed teenuse seire võimalused
 • Võimalik teenuse varutee haldamise teenus.

Pikamaa võrgu peamised eelised on:

 • Võrgu maht 9,6 Tbit/s
 • Turvaline taristu
 • Ilma signaal regenereerimiseta võrgudisain
 • Garanteeritud andmeedastusmahud, läbipaistvad teenused
 • Minimeeritud seadmetest tulenev transmissiooniviide
 • Lai teenuseportfell: mahuteenused, meediateenused (SDI, HD-SDI jt.), Fiber Channel, IB teenused
 • Krüpteeritud teenuste võimalus
 • Regionaalsete võrkudega ühendamise võimalus
 • Geograafilise liiasusega ühendused ja seadmed
 • Skaleeritavad andmemahud kuni 100Gbit/s ja rohkem tänu flexgrid võrgu arhitektuurile
 • Detailsed teenuse seire võimalused
 • Võimalik teenuse varutee haldamise teenus.