Klienditugi

24/7 NOC

Tele2 Eesti erilahenduste ja seirekeskuse töö baseerub integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemile vastavalt standarditele ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 alates aastast 2005. Kõik võrgumonitooringut siduvad protsessid ja protseduurid on kirjeldatud Tele2 Eesti erilahenduste kvaliteedi- ja keskkonnakäsiraamatus. Võrgumonitooring teostab järelevalvet ning haldust, käsitleb rikkeid, parendavaid-, ennetavaid-, korrigeerivaid- ja arendustegevusi 24/7/365. Meie administraatorid suudavad suhelda mitmes erinevas keeles nagu näiteks eesti, inglise, vene, soome ja saksa.

Kontakt: rike@tele2.ee

Müügimeeskond

Kas teid huvitavad meie teenused?

Palun võtke meiega ühendust ning meie müügimeeskond vastab teile esimesel võimalusel.

Kontakt: erilahendused@tele2.ee