Muu info

  • ... Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamine on võimalik väljaspool WiFi leviala mobiilse internetiga...
  • ... 4,5G pakettide mahupiiri hulka arvestatakse ka madalama tehnoloogia levialas kasutatud andmemahtusid...
  • ... Tele2 osutab või vahendab kliendile sideteenust lepingu alusel vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kvaliteedinõuetele ja -parameetritele Eesti Vabariigi territooriumil Tele2 sidevõrgu levialapiirkonnas...
  • ... Kui satud väljapoole valitud välisoperaatori leviala, määra uus võrk käsitsi või aktiveeri uuesti võrgu valimise automaatrežiim...
  • ... Neli korda suurem leviala...
  • ...Tele2 mobiilikõnede leviala...
  • ...Aasta lõpuks kattis Tele2 2G leviala 99% Eesti territooriumist ning ettevõte avas kiire 3,5G andmesidevõrgu...