Kampaania „Võida arvevaba aasta!“ tingimused:

 1.  Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevate tingimustega ning Kampaania reklaamis ja lisamaterjalides sätestatud tingimustega, mis on Kampaanias osalejale kohustuslikud.
 2.  Kampaania „Võida arvevaba aasta!“ (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2);
 3. Kampaania toimub perioodil 01.11.2017-30.11.2017 (kaasa arvatud) või kuni kaupa jätkub;
 4. Kampaanias osalemine
  4.1 Kampaanias osalevad Tele2 olemasolevad lepingulised erakliendid (edaspidi Klient), kes alates 01. jaanuarist 2017 kuni kampaania lansseerimise hetkeni ei ole Tele2 iseteeninduskeskkonda sisse loginud.
  4.2 Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil logida sisse Tele2 iseteeninduskeskkonda ning vastata õigesti seal esitatud küsimustele. Kampaanias osalemiseks tuleb Kliendil saata vastused sms-iga numbrile 12557. 
 5. Auhind
  5.1 Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind, milleks on Tele2 kuuarvete tasumine Tele2 poolt aastal 2018, eeldusel, et Klient ei kasuta teenuseid rohkem kui 50€ eest kuus. 
  5.2 Juhul, kui Klient kasutab teenuseid, mille koguväärtus ületab 50€ perioodi arvestuse aluseks oleval kalendrikuul, tasub eeltoodust ülemineva summa Klient arvel näidatud tähtpäevaks.
  5.3 Auhind hakkab Võitjale kehtima Tele2 teenuste kasutamise eest automaatselt alates 01. jaanuarist 2018, Tele2 tasub jaanuarist kuni detsembrini (k.a.) väljastatavate arvete alusel, kogusummas 12x50€.
  5.4 Auhinda ei ole võimalik välja võtta sularahas, määrata teisele kliendikontole või kanda üle lepingulise numbri ettemaksuks. Kampaania auhind ei ole realiseeritav tagasiulatuvalt ning lõpeb määratud tähtajal või kliendilepingu lõppemisega.
 6. Teavitamine 
  6.2 Õigesti vastanute vahel loositakse auhind 04. detsembril 2017, juhuvaliku alusel.
  6.3 Võitjat teavitatakse võidust sms-i teel kliendikontoga seotud numbrile.
  6.4 Võitja nimi avalikustatakse Tele2 sotsiaalmeedia kanalis, Facebookis, 04.12.2017.
 7. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste või pretensioonide korral palume pöörduda e-maili aadressil info@tele2.ee või telefonil 6 866 866 (avatud iga päev 7.00-23.00).
 8. Tele2-l on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Tele2 kodulehel. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamise päevast. Kampaania tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse valitud teenuspaketi tingimustest, Tele2 teenuste kasutamise tingimustest, interneti kasutamise tingimustest, mis on kättesaadaval aadressil www.tele2.ee