Mida teha mobiiltelefoni või tahvelarvuti varguse või kadumise korral?

Kui su seade on varastatud või oled selle kaotanud, siis helista koheselt meie klienditeenindusse 6 866 866 ning teavita juhtunust, et saaksime SIM kaardi sulgeda. SIM-kaardi sulgemiseni vastutab lepingu omanik kolmandate osapoolte tehtud kahju eest. SIM-kaardi sulgemine ei lõpeta lepingut või arveldust.

Mida teha, kui seade jääbki kadunuks?

 • vaheta SIM-kaart ja saad jätkata oma numbri kasutamist, vana SIM-kaart muutub kehtetuks;

 • teavita politseid, kui arvad, et Su telefon varastati;

 • lisa mobiiltelefon musta nimekirja (kui telefon on kantud musta nimekirja ei tööta see enam üheski Eesti operaatori võrgus).

Kuidas kontrollida, kas telefon on lisatud musta nimekirja?

Must nimekiri

Musta nimekirja saab telefoni lisada Tele2 esinduses isikut tõendava dokumendi ja telefoni ostudokumendi alusel. Kui telefon on ostetud Tele2-st, saame ostudokumendi andmebaasist välja võtta (vt hinnakirja).

Kui telefon on kantud musta nimekirja ei tööta see enam Eesti operaatorite võrkudes, must nimekiri laieneb ka teiste operaatorite SIM-kaartidele.

Kontrolli siit, kas mobiiltelefon on kantud musta nimekirja ehk varastatud telefonide loetelusse.IMEI koodi päring

IMEI koodi saad teada, vajutades oma mobiiltelefoni klaviatuuril * # 0 6 #

Mida teha, kui Sul on seadmekindlustus ja telefon on varastatud?

Seadmekindlustus ongi mõeldud selle jaoks, et telefon varastatakse, siis oleks muret vähem. Varguse korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda Tele2 esindusse ning esitada kahjuavaldus ja koopiat politseiavaldusest. Kahju hüvitamine ning vajadusel kas toote parandamine või asendamine toimub ainult Tele2-s, seega pole mõtet pöörduda otse telefoni hoolduskeskuse poole.
Seadmekindlustus ei kehti, kui telefon kadus ära.

KINDLUSTUSJUHTUMID
 1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti murdvargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.
  Näited. Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.
  Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui mobiiltelefon anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi.
 2. Murdvargus on kindlustusobjekti vargus lukustatud hoonest, lukustatud sõidukist või lukustatud hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel.
  Näiteks Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma bussisõidu ajal jope taskust või kotist. Samuti ei ole murdvargus, kui mobiiltelefon läheb kaduma töökoha laualt, garderoobist või baaris viibimise ajal. Murdvargus ei ole, kui külla kutsutud isik varastab mobiiltelefoni kindlustusvõtja kodust. Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma festivalil, kontserdil või avalikus kohas.

If hüvitab kahju sama kindlustusperioodi jooksul kuni kolme kindlustusjuhtumi eest. Arvesse ei lähe kindlustusjuhtumid, kus kindlustusobjekti parandamise kulu on väiksem kui omavastutus.

VÄLISTUSED


If ei hüvita kahju, mis:
 1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära.
  Näide: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas mobiiltelefoni taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus mobiiltelefon kadus.;
 2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud või varastatud (va murdvarguse korral).
 3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
 4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu.
 5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund.
 6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.
 7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.
 8. on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta.
  Näide. Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni murdvargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused. If neid kulusid ei hüvita.
 9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele. Näiteks, kui kindlustusobjekt varastatakse, kuid tegemist ei ole murdvargusega.
 10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kodulooma tegevuse tagajärjel.
 11. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.
 12. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.
 13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti murdvargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
 14. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
 15. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.


OMAVASTUTUS

Seadme kliendihind Kindlustusmakse kuus Omavastutus Seadme jääkväärtus sõltuvalt kindlustusobjekti vanusest
      0-6 kuud 6-12 kuud 12-18 kuud 18-24 kuud
75 € - 200 € 2,09 € 25 € 100% 90% 80% 70%
201 € - 400 € 3,19 € 40 € 100% 90% 80% 70%
401 € - 600 € 4,59 € 65 € 100% 90% 80% 70%
601 € - 1000 € 7,69 € 95 € 100% 90% 80% 70%
1001 € - 1500 € 11,69 € 150 € 100% 90% 80% 70%