Lisaks ruuteri õigesti seadistamisele tasub ka kindlaks teha, et oled selle kodus parima WIFI ühenduse saamiseks õigesse kohta paigaldanud. Loe ruuteri parima paigutuse kohta meie blogist.

TELE2 TEENUSTE PÖÖRDUSPUNKTID

Tele2 APN on (nii lepingulistel klientidel kui ka kõnekaardil): internet.tele2.ee.

Lepinguline klient staatilise IP teenusega: static.tele2.ee

Välismaal LBO teenust kasutades: EUInternet

Access number jääb sõltumata pöörduspunktist alati samaks: *99#

HUAWEI B535 ruuter

Ruuteri seadistamise PDF juhendi leiad siit.

HUAWEI B525 ruuter

ESMANE SEADISTAMINE

SIM kaardi pesa - siia pannakse microSIM-kaart

huawei B525 ruuteri seadistamine
 • Ühendage toiteadapteri vahelduvvooluväljund ruuteri toiteporti POWER.
 • Ühendage vajadusel LAN- ehk võrguseadmed (nt arvutid või switch-id) kaablite abil ruuteri LAN-portidega.
 • Ühendage vajadusel telefonid või faksiaparaadid telefoni liinikaablite abil ruuteri TEL-portidega.
 • Ruuteri sisselülitamiseks vajutage toitenupule POWER.
 • Peale ruuteri sisselülitamist saab ruuteri asukohta ja suunatust muuta, et püüda kinni kõige tugevam mobiilse võrgu signaal. Signaali tugevust näitab kolmeribaline signaaliindikaator.

Veebipõhisele kasutajaliidesele juurdepääsemine

Ruuteri veebipõhine haldusvahend on veebilehitseja põhine kasutajaliides, mis võimaldab seadme lihtsat häälestamist ja haldamist interneti vahendusel. Näiteks arvutist, mille operatsioonisüsteem on Windows 10 ja mis kasutab veebilehitsejat Google Chrome, saab ruuteri veebipõhisele vahendile juurde pääseda järgmiselt:

 • ruuteri haldamiseks üle võrgukaabli tuleb ruuter ja arvuti omavahel ühendada LAN-kaabliga
 • ruuteri haldamiseks üle WiFi võrgu tuleb vajadusel arvutis aktiveerida WiFi otsing ning ühendada arvuti ruuteri tekitatavasse WiFi võrku (võrgu nimi / SSID: HUAWEI-B525-xxxx; WiFi parool / WiFi Key on leitav ruuteri allpool asuvalt kleebiselt).
huawei B525 ruuteri seadistamine

Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.8.1

 • User name / Kasutajanimi: admin
 • Password / Parool: admin
huawei B525 ruuteri seadistamine
 
Sisesta PIN-kood ja vajuta Apply:
huawei B525 ruuteri seadistamine
Jättes linnukese kasti „Disable PIN Verification“ edaspidi ruuteri sisse lülitamisel PIN koodi ei küsita.
 
Avaneb Huawei programmi avaleht.
 

Step 1/5
Kontrollime, et APN on internet.tele2.ee, seejärel vajutame next

huawei B525 ruuteri profiili seadistamine

Step 2/5
Vajutame next

huawei B525 ruuteri update configuration

Step 3/5
Valime „Auto-update in idle period (from 3 am to 5 am)“ ja vajutame next

huawei B525 ruuteri update configuration

Step 4/5
Sellel lehel vajadusel saate võrgu nime muuta. Vajutame next

huawei B525 ruuteri modify password

Step 5/5
Veebipõhisesse kasutajaliidese parooli vahetus. Uus parool peab olema vähemalt 8 sümbolit pikk. Palun sisestage uue parooli ning vajutage finish.

huawei B525 ruuteri seadistamine

 

APN

Ruuteri seadistamiseks ja ühenduse loomiseks vali Settings > Quick Setup:

Configure Profile Settings – Interneti profiili seadistamine (Hiljem on võimalik profiili seadistada valides Settings > Profile Management).

Vaikimisi on profiiliks määratud Tele2 Eesti LTE APN internet.tele2.ee

huawei B525 ruuteri seadistamine

Uue profiili seadistamiseks vali New Profile ja sisestage

 • Profile name:
 • APN:
  • Internet arvutis pakettide puhul: internet.tele2.ee
  • Kõnepaketti/kõnekaartide puhul: internet.tele2.ee
  • Staatilise IP puhul: static.tele2.ee

Vajutage Save.

huawei B525 ruuteri seadistamine
 

Wi-fi võrgu seadistamine

Vali Settings > WLAN > WLAN Basic Settings

 • SSID: Wi-Fi võrgu nimi
 • Security Mode: võrgu traffiku krüpteerimise tüüp
 • WPA pre-shared key: võrgu parool
 • SSID Broadcast: kas võrk on teistele seadmete nähtav või mitte

Kui soovitud seaded on muudetud, vajuta Apply.

huawei B525 wlan basic settings

 

Võrgu seaded

 • Võrgu tüübi lukustamiseks vali Settings > Dial-up > Network settings
 • LTE võrku saab keelata eemaldades linnukese Support LTE Network kastikesest.
 • Seadme lukustamiseks kindlasse võrku/ võrgurežiimi vali Mode > Manual > Apply > OK.
huawei B525 ruuteri seadistamine network settigs huawei B525 ruuteri seadistamine

Interneti kasutamine välismaal

Rändlusteenuse aktiveerimiseks vali Settings > Dial-up > Mobile Connection ning Data Roaming lahtris vali Enable:

huawei B525 ruuteri seadistamine
 • Seadete rakendamiseks vajuta Apply.
 • Kontrolli, et kasutavas profiilis on sisestatud õiged andmed:
  • vali Settings > Dial-up > Profile Management.
 • Kontrolli andmed:
  • APN: internet.tele2.ee
  • User name: wap
  • Password: wap

Adminkonsooli parooli muutmine

Ruuteri algne kasutajanimi ja parool on: admin/admin.

Juhul, kui kasutaja soovib algset parooli muuta, siis on vaja valida Settings > System > Modify Password

 1. Current password sisestage algne parool admin
 2. New password ja Confirm password lahtritesse sisestage uus, endale meelepärane parool.

Uus parool peab olema 8-15 tähemärgi pikkune ning sisaldama kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevat tüüpi tähemärgist: suurtähed, väiketähed, numbrid, erisümbolid (´~!@#$%&*()-_=+|[{}];:",/?) 3. Salvestamiseks vajutage nupule Apply.

huawei B525 ruuteri modify password

Ruuteri restart / algseadete taastamine

Ruuteri taas käivitamiseks vali menüüs Settings > System > Reboot > Reboot

Ruuteri algseadete taastamiseks vali Settings > System > Restore Defaults > Restore

huawei B525 ruuter restore defaults

KKK

 1. Ruuter ei tunnista seadme tagaküljel olevale kleebisele märgitud WiFi parooli ja seetõttu ei saa teisi seadmeid (arvuteid, telefone, tahvelarvuteid) ruuteri WiFi võrku ühendada.
  • Ruuterile tuleb teha tehase seadete taastamine ehk RESET. Tõenäoliselt on WiFi võrgu parool eelnevalt ära muudetud selliseks, mis ei ühti kleebisele märgitud parooliga. Vaikeparooli taastamiseks on ainus võimalus teha ruuterile tehase seadete taastamine.
 2. Ruuter ei tunnista seadme tagaküljel olevale kleebisele märgitud juhtpaneeli parooli (vaikimisi: admin), mistõttu ei saa ruuteri juhtpaneeli sisse logida aadressil 192.168.8.1
  • Ruuterile tuleb teha tehase seadete taastamine ehk RESET. Tõenäoliselt on juhtpaneeli parool eelnevalt ära muudetud selliseks, mis ei ühti kleebisel märgitud parooliga. Vaikeparooli taastamiseks on ainus võimalus teha ruuterile tehase seadete taastamine.
 3. Kui 4G ruuteril vilgub lilla tuluke (värvi tähendus: sisesta PIN või sim-kaart ei toimi), siis võib soovitada järgmist:
  • panna SIM-kaart telefoni ning võtta PIN koodi päring SIM-kaardil maha.
 4. Mida teha, kui seade ei tööta õigesti?
  • taaskäivitage seade
  • taastage seadme tehaseseaded
 5. Toiteindikaator ei põle
  • kontrollige, kas toiteallikas on nõuetekohaselt ühendatud
  • kontrollige, kas toiteadapter vastab spetsifikatsioonis esitatud nõuetele

HUAWEI E3372 4G MODEM

Huawei E3372 ei kasuta Tele2 Mobile partner programmi, vaid modemi ühendamisel avaneb automaatselt aadress 192.168.8.1.

 

Seadme ühildamine

Kasutajaliidese avamisel tuleb sisestada sim-kaardi PIN kood.

pin

PIN koodi salvestamiseks tuleb linnuke lisada Disable PIN verification juurde ning vajutada Apply. Kui sisestatud PIN on õige, siis avaneb Huawei programmi avaleht.

Interneti ühenduse puudumisel kuvatakse kiri „Connection failed“. Ühenduse saavutamisel „Connected“

connected

Seadistuse kontrollimiseks või muutmiseks vali Log In.
Username: admin
Password: admin

log in

Interneti profiili ja selle muutmiseks liigu: Settings > Dial-up > Profile management

Kontrollige, et oleks sisestatud õiged andmed:

Lepingulise paketti/kõnekaardi puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi)
Password: wap (või tühi)
APN: internet.tele2.ee

Tele2 numbri välismaal kasutamisel (tutvu ka hinnakirjaga siin):
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (kohustuslik!)
Password: wap (kohustuslik!)
APN: internet.tele2.ee

Static IP teenuse kasutamise puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi!)
Password: wap (või tühi!)
APN: static.tele2.ee

profile management

Uue profiili loomiseks vajutage New Profile.

Modemi kasutamine välismaal

Rändlusteenuse sisse lülitamise jaoks valige Settings > Dial-up > Mobile Connection.

mobile connection

Data roaming: Enable – rändlusteenus on lubatud; Disable – rändlusteenus on keelatud.

Statistika vaatamine

Antud modemi tarkvara võimaldab jälgida kasutusstatistikat.

Ülevaade statistikast asub valiku Statistics all.
Current data usage - jooksev kasutus
Total data usage - kogu kasutus

Sõnumite saatmine

Lühisõnumite ülevaade ja seadistamine asub valiku SMS all.
Inbox - sissetulnud lühisõnumid
Outbox - saadetud lühisõnumid
Drafts - saatmata lühisõnumid

inbox

Modemi taaskäivitamine

 • Modemi taaskäivitamiseks valige Settings > System > Reboot ning vajutage Reboot.
 • Modemi algseadete taastamiseks valige Settings > System > Restore Defaults ning vajutage Restore Defaults.

reboot

HUAWEI E5377 4G TASKURUUTER

Huawei E5377 ei kasuta Tele2 Mobile partner programmiga. Ruuteri seadistamiseks tuleb avada veebilehitsejas aadress 192.168.8.1.

 

Seadme ühildamine

Kasutajaliidese avamisel tuleb sisestada sim-kaardi PIN kood.

pin

PIN koodi salvestamiseks tuleb linnuke lisada „Disable PIN verification“ juurde ning vajutada Apply. Kui sisestatud PIN on õige, siis avaneb Huawei programmi avaleht.

Interneti ühenduse puudumisel kuvatakse kiri „Connection failed“. Ühenduse saavutamisel „Connected“

connected

Seadistuse kontrollimiseks/muutmiseks vali Log In
User name: admin
Password: admin

log in

Programm soovitab muuta kasutaja (admin) parooli. Kinnitamiseks valige Confirm, loobumiseks – Cancel.

note

Hilisem parooli muutmine on võimalik valides Settings > System > Modify Password

password

Interneti profiili ja selle muutmiseks valige Dial-up > Profile management

Kontrollige, ei oleks sisestatud õiged andmed:

Lepingulise paketi/kõnekaardi puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi)
Password: wap (või tühi)
APN: internet.tele2.ee

Tele2 numbri välismaal kasutamisel (tutvu ka hinnakirjaga siin):
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (kohustuslik!)
Password: wap (kohustuslik!)
APN: internet.tele2.ee

Static IP teenuse kasutamise puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi!)
Password: wap (või tühi!)
APN: static.tele2.ee

new profile

Uue profiili loomiseks vajutage New Profile.

Ruuteri õige profiiliga ühendamiseks valige Quick setup ning Profile lahtris valige vastav rida.

WiFi seadistamine

WiFi seadistamiseks liigu: Settings > WLAN > WLAN Basic Settings

basic settings

PIN koodi muutmiseks valige Settings > Dial-up > PIN Management

pin management

Ruuteri kasutamine välismaal

Rändlusteenuse sisse lülitamise jaoks valige Settings > Dial-up > Mobile Connection

mobile connection

Data roaming: Enable – rändlusteenus on lubatud, Disable – rändlusteenus on keelatud

Statistika vaatamine

Antud ruuteri tarkvara võimaldab jälgida kasutusstatistikat.

Ülevaade statistikast asub valiku Statistics all.
Current data usage - jooksev kasutus
Total data usage - kogu kasutus

statistics

Sõnumite saatmine

Lühisõnumite ülevaade ja seadistamine asub valiku SMS all.
Inbox – sissetulnud lühisõnumid
Outbox – saadetud lühisõnumid
Drafts – saatmata lühisõnumid

inbox

Ruuteri taaskäivitamine

 • Ruuteri taaskäivitamiseks valige Settings > System > Reboot ning vajutage Reboot.
 • Ruuteri algseadete taastamiseks valige Settings > System > Restore Defaults ning vajutage Restore Defaults.

reboot

HUAWEI E5186

Esmane seadistamine

Sisene brauseris veebihalduslehele aadressil http://192.168.8.1/

Kasutajanimi: admin

Parool: admin

Sisesta PIN-kood ja vajuta Apply:

Avaneb Huawei programmi avaleht.

Interneti ühenduse puudumisel kuvatakse kirja „Connection failed“.

Ruuteri seadistamiseks ja ühenduse loomiseks vali Settings > Quick Setup:

Kontrolli, kas kasutatav pöörduspunkt on õige:

Lepingulise paketi/kõnekaartide puhul: internet.tele2.ee

Staatilise IP puhul: static.tele2.ee

Uue/õige profiili loomiseks vajuta New Profile, sisesta vajalikud andmed ja vajuta Save:

Kui andmed on sisestatud, vajuta Next.

Järgmises menüüs on võimalik valida sobiv ühenduse tüüp – vaikimisel on valitud Auto. Selles aknas ei ole vaja midagi muuta, vajuta kohe Next.

WLAN settings menüüs saab muuta Wi-Fi nimetuse ja parooli.

Kui muudatused on tehtud vajuta Finish.

Wi-Fi võrgu seadistamine

Sisse lülitamisel antud ruuter tekitab 2 erinevat WiFi signaali. Nende nimetusi on võimalik vaadata ruuteri taga paneeli pealt. Signaalid edastatakse erinevatel sagedustel: 2.4 GHz ja 5GHz.

Üldiselt soovitame klientidele kasutada 2.4 GHz sagedust, sest seda toetab suurem osa seadmeid ja sellel sageduse tegevusraadius on suurem kui 5GHz kasutamisel.

Samas võib 2.4 GHz sageduse kasutamisel tekkida signaali häired, sest sama sagedust kasutavad erinevad koduseadmed (nt. mobiiltelefonid, mikrolaine ahjud jne). Sellest tulenevalt võib tegelik Wi-Fi kiirus väheneda.

Kui kliendile ei ole tegevusraadius oluline ja tema seadmed on vastava toega, soovitame kasutada 5GHz sagedust.

Wi-Fi võrgu seadistamine

Vali Settings > WLAN > WLAN Basic Settings

Wi-Fi sisse lülitamiseks vali Enable WLAN module lahtris.

Kui klient ei soovi, et tema ruuter jagaks korraga 2 signaali, siis on vaja valida Edit vastavas lahtris ja Staatuseks panna Off.

SSID: Wi-Fi võgru nimi

Security Mode: võrgu traffiku krüpteerimise tüüp

WPA pre-shared key: võrgu parool

SSID Broadcast: kas võrk on teistele seadmete nähtav või mitte

 

Kui soovitud seaded on muudetud, vajuta Apply.

PIN operatsioonid

PIN-koodi aktiveerimiseks/maha võtmiseks vali Settings > Security > PIN Management

Sama menüü võimaldab lahti blokeerida PIN-koodi, kui see läks lukku.

Andmeside võrgu seaded

Võrgu tüübi lukustamiseks vali Settings > Dial-up > Network settings

Preffered mode lahtrist vali sobiv võrgu tüüp:

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

 

Käsitsi/automaatve võrguvalik

Settings > Dial-up > Network settings

Network Search mode lahtrist vali kas Auto või Manual.

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

Interneti kasutamine välismaal

Rändlusteenuse aktiveerimiseks vali Settings > Dial-up > Mobile Connection ning Data Roaming lahtris vali Enable:

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

 

Kontrolli, et kasutavas profiilis on sisestatud õiged andmed. Vali vali Settings > Dial-up > Profile Management. Kontrolli andmed:

APN: internet.tele2.ee

User name: wap

Password: wap

Adminkonsooli parooli muutmine

Ruuteri algne kasutajanimi ja parool on admin/admin. Juhul, kui kasutaja soovib algset parooli muuta, siis on vaja valida Settings > System > Modify Password.

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

Ruuteri restart / Algseadete taastamine

Ruuteri taas käivitamiseks vali menüüs Settings > System > Reboot > Reboot

Ruuteri algseadete taastamiseks vali Settings > System > Restore Defaults > Restore

HUAWEI B593s

Tutvu ruuteri müügikomplektis oleva Quick Start ehk kiiralustusjuhendiga enne ruuteri kasutamist.

 

SIM-kaardi paigaldamine

Paigalda SIM-kaart vastavalt ruuteril olevale joonisele:

sim-kaart

Märkus:
SIM-kaardi eemaldamiseks vajuta sellele õrnalt ja vabasta SIM-kaart. Kaart tuleb automaatselt välja Ära eemalda SIM-kaarti, kui see on kasutuses. See mõjutab seadme talitlust ja USIM-kaardile salvestatud andmed võivad minna kaduma.

Ühenduse loomine

Seadme esmaseks installeerimiseks, parameetrite konfigureerimiseks ja funktsioonide haldamiseks ava veebilehitsejas sisevõrgu aadress http://192.168.1.1/.

Veendu, et seade on arvutiga ühendatud LAN-kaabli või WiFi kaudu.

Vajadusel konfigureeri arvuti IP-aadress nii, et arvuti ja seadme IP-aadressid asuksid samas võrgusegmendis.

 • seadme vaikimisi IP-aadress on 192.168.1.1, alamvõrgu mask on 255.255.255.0.
 • arvuti jaoks on soovitatav kasutada automaatselt hangitavat IP-aadressi ja domeeninime (DNS) serverit. Kui konfigureerid arvuti IP-aadressi, määra seadme IP-aadressiks DNS-serveri IP-aadress. Vastasel juhul sisselogimine võrguhalduse lehele ei õnnestu.

Võrguhalduse lehele sisselogimiseks sisesta kasutajanimi ja parool.
Vaikimisi kasutajanimi: admin
Vaikimisi parool: admin

ühendus

Esmane veebihalduslehe parool palutakse koheselt peale sisselogimist kasutajal endale meelepäraseks muuta. Current password lahtrisse sisesta algne parool „admin“ ja New password ning Confirm password lahtritesse sisesta uus, endale meelepärane parool. Uus parool peab olema 8-15 tähemärgi pikkune ning sisaldama kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevat tüüpi tähemärgist: suurtähed, väiketähed, numbrid, erisümbolid (´~!@#$%&*()-_=+|[{}];:",/?). Peale püsiparooli sisestamist palutakse uuesti veebihalduslehele sisse logida kasutades äsja määratud parooli.

parooli muutmine

Järgmisel lehel (Home > Quick Setup) saab lihtsalt ja mugavalt seadistada andmesideühenduse parameetrid (PIN > Internet > Wi-Fi > Wi-Fi Security).

SIM-kaardi PIN koodi salvestamiseks liigu: Home > Quick Setup > PIN - esmalt palutakse sisestada SIM-kaardi PIN kood. Kui soovid, et ruuter PIN koodi ära salvestaks ning edaspidi seda enam käsitsi sisestama ei peaks, pane linnuke lahtrisse Remember my PIN. Sisesta SIM-kaardi PIN kood lahtrisse PIN.

quick setup

Internetiühenduse parameetrite seadistamiseks liigu: Home > Quick Setup > Internet - seejärel saad määrata interneti ühenduse parameetreid. Network mode: võrgutüüp näitab, millist võrku ruuter eelistab: kas 2G / 3G / 4G või kasutatakse automaatset võrgu valikut (Auto). Connection mode: ühenduse tüüp näitab, kas ruuter loob võrguga ise automaatselt ühenduse või peab kasutaja seda iga kord käsitsi tegema. Soovitame kasutada valikut „Always on“.

quick setup

WiFi parameetrite määramiseks liigu: Home > Quick Setup >Wi-Fi - saad määrata juhtmevaba võrgu ehk WIFI ühenduse parameetrid:
Wi-Fi: Enabled (WiFi on sisse lülitatud)
Country/Region: ESTONIA (vali rippmenüüst vastav regioon)
- Mode: 802.11 b/g/n (millist WiFi standardit kasutatakse)
- Channel: Auto (millist kanalit kasutatakse WiFi võrgu edastamisel)
- SSID: WiFi võrgu nimi, mida kasutaja saab ise muuta (vaikimisi ruuteri nimi)
- Hide SSID broadcast: Enabled / Disabled (näitab, kas WiFi võrk on avalikult nähtav või mitte, kui on linnuke Enable ees, siis ei ole WiFi võrk avalikult leitav).

WIFI

WiFi turvaseadete seadistamiseks liigu:Home > Quick Setup > Wi-Fi Security - saad määrata/muuta WiFi võrgu autentimise ja turvastandardeid:
Security: autentimise ja turvastandardi valikud (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK)
Show password: määrab, kas WiFi parool on sellel lehel nähtav või varjatud (Enable / Disable)
WPA-PSK: WiFi võrgu parool ehk võrguvõti (8-63 tähemärki)
WPA encryption: krüpteerimise standard.

Wifi security

Ülevaate saamiseks seadistustest liigu: Home > Quick Setup > OK - kasutajale kuvatakse kontrollimiseks ning kinnitamiseks kõik eelnevalt tehtud valikud.

Seadete kinnitamiseks ning rakendamiseks vajuta „Submit“ nupule.

submit

Pöörduspunktide (APN) seadistamiseks liigu: Internet > Network Connection:
Network mode - võrgutüüp näitab, millist võrku ruuter eelistab - kas 2G / 3G / 4G või kasutatakse automaatset võrgu valikut (Auto)
Connection mode - ühenduse tüüp näitab, kas ruuter loob võrguga ise automaatselt ühenduse või peab kasutaja seda iga kord käsitsi tegema. Soovitame kasutada valikut „Always on“

Profile - APN-i nimi, mis on Tele2 interneti kasutamise jaoks seadistatud (APN seadistamist vaata järgmisest teemast).
PDP type - IP protokoll, soovitatavalt IPv4
Data roaming - kui panna „Enable“ kastikesse linnuke, kasutab ruuter interneti ka rändluses (NB! kehtib eraldi hinnakiri).

network connection

APN seadete kontrollimiseks ja muutmiseks ava menüü Internet > APN Management

APN Profile alajaotuses kuvatakse kõiki olemasolevaid APN-e.

APN-i muutmiseks kliki vastava rea lõpus olevale „Edit“ lingile

Uue APN-i lisamiseks vajutage „Add“ nupule:
Profile name: APN-i nimi (kasutaja määrab ise)
APN: vastavalt sellele, millist SIM-kaarti ja teenust ruuteris kasutatakse (internet.tele2.ee / static.tele2.ee)
User name: jäta tühjaks / wap
Password: jäta tühjaks / wap

Authentication: PAP

APN profile

Seadme taaskäivitus

Ava kasutajaliideses menüü System.

system

Seadme taaskäivitamiseks vajuta Restart. Seade teeb taaskäivituse. Varasemalt tehtud seadistused taaskäivituse käigus ei kustu.

restart

Tehase seadete taastamine

Kui soovite kustutada salvestatud seadistuse ehk taastada tehase seadistuse, tuleb seadmele anda käsklus Reset.

reset

HUAWEI BS93u

Tutvu ruuteri müügikomplektis oleva Quick Start ehk kiiralustusjuhendiga enne ruuteri kasutamist.

 

Veebipõhisele kasutajaliidesele juurdepääsemine

Ruuteri veebipõhine haldusvahend on veebilehitseja põhine kasutajaliides, mis võimaldab seadme lihtsat häälestamist ja haldamist interneti vahendusel. Näiteks arvutist, mille operatsioonisüsteem on Windows XP ja mis kasutab veebilehitsejat IE 7.0, saab ruuteri veebipõhisele vahendile juurde pääseda järgmiselt:

Ühenda ruuter vastavalt eelpool toodule vooluvõrku ning vajadusel võrguseadmetega
- ruuteri haldamiseks üle võrgukaabli tuleb ruuter ja arvuti omavahel ühendada LAN-kaabliga
- ruuteri haldamiseks üle WiFi võrgu tuleb vajadusel arvutis aktiveerida WiFi otsing ning ühendada arvuti ruuteri tekitatavasse WiFi võrku (võrgu nimi / SSID: WLAN1-xxxxxx; WiFi parool/WLAN Key (WPA/WPA2) on leitav ruuteri tagaküljel asuval kleebisel).

Käivita veebilehitseja (nt Internet Explorer), sisesta aadressiribale ruuteri kasutajaliidese aadress http://192.168.1.1/ ja vajuta Enter.
Sisesta sisselogimise aknasse õige parool ja logige sisse
Ruuteri IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Kasutajaliidese kasutajanimi: admin
Kasutajaliidese parool: admin

Ühenduse loomine

Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.1.1/(User name: admin; Password: admin).

log in

 • Vali vasakpoolsest menüüst Setup Wizard ning jätka ruuteri esmase seadistamisega samm-sammult.
 • SIM card status: näitab, kas SIM on sisestatud ning kas SIM kaart küsib PIN koodi.
 • PIN verification: näitab, kas PIN koodi päring on sisse või välja lülitatud.

pin

Network mode: vali vastavalt asukohale ja signaali tugevusele sobiv võrgu režiim
Auto - automaatne valik, ruuter valib võrgu, mis on kõige tugevama signaaliga, eelistades kiiremat võrku
LTE Only - ainult 4G (LTE) võrk
WCDMA Only - ainult 3G / 3,5G (WCDMA) võrk
GSM Only - ainult 2G (GSM) võrk

Connection mode: valik, kas ruuter hoiab internetiühenduse mobiilivõrguga pidevalt aktiivse või on ühenduse loomine käsitsi juhitav kasutaja poolt

internet

WLAN - kui kastikeses on linnuke, siis on WLAN ehk WiFi sisse lülitatud (ruuter tekitab WiFi võrku)
- Mode: WiFi töö režiimi valik; määrab ära, millise standardiga WiFi võrku ruuter tekitab
- Country/Region: riigi valik, mille alusel genereerib ruuter WiFi kanalite nimekirja
- Channel: WiFi kanalite nimekiri. Soovituslik on kasutada automaatset valikut (Auto)
- SSID: WiFi võrgu nimi, mida teistele võrguseadmetele kuvatakse. Kasutaja saab WiFi võrgule anda endale meelepärase nime (vahemikus 1-32 tähemärki)
- Hide SSID broadcast: kui kastikesse linnuke panna, siis ei ole WiFi võrk avalikult leitav teistele osapooltele. Võrku saab ühenduda vaid kasutaja, kes teab täpset võrgu nime.

wlan

WLAN Security:
- Security - autentimise ja turvastandardi valikud (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK)
- WPA-PSK/WEP - WiFi võrgu parool, mis koosneb 8-63 tähemärgist; kasutaja saab ruuteri vaikimisi parooli endale meelepärase vastu vahetada
- WPA encryption: krüpteerimise standard.

wlan security

Confirm - kuvatakse kõik eelnevalt tehtud valikud kasutajale kontrollimiseks ning kinnitamiseks. Seadete rakendamiseks tuleb vajutada Submit nupule.

confirm

Seejärel teeb ruuter taaskäivituse, et rakendada valitud seaded.

tasskäivitus

WiFi võrgu parooli muutmine

 • Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.1.1/(User name: admin; Password: admin)

sisene

 • Vali vasakpoolsest menüüst General Settings > WLAN Settings.
 • Interface Profile alajaotuses WPA-PSK/WEP lahtris muuda endale meelepäraseks WLAN ehk WiFi parool. Parool peab sisaldama minimaalselt 8 tähemärki ning maksimaalselt 63 tähemärki.
 • Muudatuste rakendamiseks vajuta Submit nuppu ekraani allosas.

wlan settings

HUAWEI B660

Tutvu ruuteri müügikomplektis oleva Quick Start ehk kiiralustusjuhendiga enne ruuteri kasutamist.

SIM-kaardi paigaldamine

 • Enne SIM-kaardi eemaldamist veenduge, et seadme toide on välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
 • Libistage kaardikate pealt ära.
 • Paigaldage SIM-kaart kaardipesasse. Jälgige, et SIM-kaardi kuldkontaktidega ala jääks allapoole ja viltulõigatud nurk ühtiks kaardipesa vastava nurgaga.
 • Libistage kaardikate tagasi kaardi peale.

Sim

Välisantenni paigaldamine (valikuline)

 • Nõrgema võrgusignaaliga kohtades ühendage seadme välisantenni porti välisantenn. Kruvige välisantenni pistik lõpuni kinni vastavalt juhendile.
 • Enne välisantenni kasutamise alustamist logige veebihalduslehele sisse (http://192.168.1.1) ja seadke antennirežiimiks väline režiim.
 • Kasutage väliantenni ainult siseruumides.
 • Kõne- või andmesideteenuse kasutamise ajal ei saa teha ümberlülitust sise- ja välisantenni vahel.

väliantenn

Telefoniga ühendamine (valikuline)

 • Kui soovite seadmega häälkõnesid teha, siis ühendage seade vastavalt olevale juhendile.
 • Raadiosignaalid võivad halvendada telefoniühendust ja kõne kvaliteeti. Võimaliku müra vältimiseks paigutage telefon seadmest vähemalt 1m kaugusele.
 • See port on ette nähtud telefonide jaoks. Ärge kasutage seda PSTN-ühenduse (otseühendus telefonivõrku) jaoks, mis võib põhjustada ülemäärast kuumenemist või isegi kahjustada seadet.

telefoniga ühendamine

Ühendamine arvutiga

Kasutage Etherneti kaablit (LAN- ehk võrgukaablit) arvuti ühendamiseks ühega seadme LAN-i portidest vastavalt allolevale joonisele.

ühendamine arvutiga

Wifi sisselülitamine

 • Seadme toite sisselülitamisel lülitatakse seadme WiFi vaikimisi automaatselt sisse.
 • WiFi käsitsi sisselülitamiseks hoidke nuppu sisselülitamine niikaua allavajutatuna, kuni WiFi märgutuli märgutuli jääb püsivalt põlema.
 • WiFi väljalülitamiseks hoidke nuppu väljalülitamine2 sekundi jooksul allavajutatuna ja seejärel eemaldage sõrm nupult. Märgutuli märgutulikustub.

Veebihalduslehe ehk admin-konsooli (http://192.168.1.1) kasutamine

 • Seadme seadistusi saab konfigureerida ja hallata veebihalduslehte ehk admin-konsooli kasutades
 • Käivitage veebibrauser ja sisestage aadressiribale http://192.168.1.1
 • Sisestage kasutajanimi ja parool ning logige end veebihalduslehele sisse. Vakimisi on kasutajanimeks admin ja parooliks admin
 • Seadme kaitsmiseks saab veebihalduslehele korraga sisse logida ainult üks kasutaja
 • Oma konto ja seadme kaitsmiseks tasub kohe esimesel sisselogimisel vahetada ära seadme veebihalduslehe ehk admin-konsooli parool

Ühenduse loomine

Sisene brauseris veebihalduslehele aadressil http://192.168.1.1/
Kasutajanimi: admin
Parool: admin

log in

Esmane veebihalduslehe parool palutakse koheselt peale sisselogimist kasutajal endale meelepäraseks muuta:
- Current Password lahtrisse sisestage algne parool admin ja New Password ning Confirm Password lahtritesse sisestage uus, endale meelepärane parool.
- Muudatuste salvestamiseks vajutage Modify nupule
- Peale seda palutakse kasutajal uuesti veebihalduslehele sisse logida kasutades juba uut parooli.

Saate esmase seadistamise juures veebihalduslehe sisselogimise parooli muutmise ka vahele jätta ning hiljem soovi korral selle juurde tagasi tulla. Selleks toimi järgnevalt:
- vali ülemiselt menüüribalt System > Modify Password
- täida lahtrid eelpool toodud andmetega ning salvestamiseks vajuta kindlasti ka nupule Modify

modify password

Seejärel palutakse Teil sisestada SIM-kaardi PIN kood:
- sisestage SIM-kaardi PIN kood lahtrisse Please validate PIN code
- kui soovite, et ruuter PIN koodi ära salvestaks ning edaspidi seda enam käsitsi sisestama ei peaks, pange linnuke lahtrisse Save PIN code.

sim status

Järgmisel avaneval lehel (Settings > Quick Setup > Welcome to the Quick Setup Wizard) tuleb andmesideühenduse seadistamiseks vajutada nupule Next.

quick setup

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configure Profile Settings) määra andmesideühenduse parameetrid järgnevalt:
- Profile Name: Tele2 internet
- Dial-up Number: *99#
- User Name: wap
- Password: wap
- APN: määra valik Static ette ning kirjuta lahtrisse internet.tele2.ee
- IP Address: jäta valik Dynamic ette
- Authentication: PAP
- Connection Mode: Auto

profile settings

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configure WLAN Settings) saad määrata/muuta ruuteri WiFi võrgu nime ja selle nähtavust:
- Name (SSID): WiFi võrgu nimi, mida kasutaja saab ise muuta omale sobilikuks
- SSID Broadcast: Enabled/Disabled (näitab, kas WiFi võrk on avalikult nähtav või mitte)

wlan settings

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configure WLAN Security) saad määrata/muuta WiFi võrgu autentimise ja turvastandardeid:
- 802.11 Authentication: autentimise ja turvastandardi valikud (WEP, WPA/WPA2-PSK)
- WPA Encryption: krüpteerimise standard
- WPA Pre-Shared Key: WiFi võrgu parool ehk võrguvõti.

wlan security

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configuration as Follows) kuvatakse kasutajale kontrollimiseks ning kinnitamiseks kõik eelnevalt tehtud valikud. Seadete kinnitamiseks ning rakendamiseks vajuta Finish nupule.

follows

Kasutatava võrgutüübi muutmine

Kasutatava võrgutüübi muutmiseks sisene ruuteri veebihalduslehele http://192.168.1.1/

Vali menüüst Settings > Dial-up > Mobile Network Settings ning vali rippmenüüdest vastavad valikud:
- Preferred Mode: vali, kas ruuter on automaatses võrguvaliku režiimis (3G/2G), ainult 2G (2G Only) või ainult 3G (3G Only) võrgus
- Band: võrgusagedus (soovitavalt jätta vaikesätted)
- Mode: kas võrguotsing on automaatne või käsitsi juhitav kasutaja poolt.

network settings

PIN koodi päringu mahavõtmine

PIN koodi päringu mahavõtmiseks ava ruuteri veebihaldusleht aadressil http://192.168.1.1 ning liigu menüüs järgnevalt Settings > Dial-up > Pin Code Management
- PIN Code Operations : Disabled (PIN päring välja lülitatud); Enabled (PIN päring sisse lülitatud)
- PIN Code: kehtiv PIN kood, mis tuleb sisestada PIN koodi päringu aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks
- Remaining Attempts: näitab, mitu korda on PIN koodi veel võimalik sisestada enne selle lukustumist.

pin management

Tehaseseadete taastamine

 • Kui ei ole kindel, milliseid seadistusi olete ruuteri veebihalduslehel ehk admin-konsoolis konfigureerinud või muutnud, siis võite taastada tehase vaikeseadustused, millega seade tehasest saabus, ja seejärel seadme uuesti konfigureerida.
 • Tehase vaikseseadistuste taastamiseks kasutage terava otsaga eset ja hoidke sellega nuppu Reset niikaua allavajutatuna, kuni kõik märgutuled hakkavad vilkuma.
 • Pärast tehase vaikeseadete taastamist taaskäivitub seade automaatselt.
 • Tehase vaikeseadete taastamine kustutab kõik seadme kasutaja poolt määratud seadistused veebihalduslehel ja taastab nende vaikeseaded.

reset

HUAWEI E3272

SIM kaardi paigaldamine

Paigalda modemisse SIM-kaart, nagu on näidatud joonisel:

sim paigaldamine

 • MicroSD-kaart on lisatarvik. Kui see ei kuulu komplekti, võite selle eraldi juurde osta.
 • Veenduge, et SIM-/USIM-kaardi viltu lõigatud serv on korralikult kohakuti SIM-/USIM-kaardi pesa viltuse servaga ja et microSD-kaart on sisestatud vastavalt microSD-kaardi pesal näidatud suunamärkidele.
 • Ärge eemaldage microSD- või SIM-/USIM-kaarti, kui see on kasutuses. Vastasel juhul võite kahjustada kaarti ja USB-netipulka ning võite rikkuda netipulgale salvestatud andmed.

Netipulga rakendustarkvara installeerimine

 • Peale arvutiga ühendamist tuvastab ja tunneb operatsioonisüsteem automaatselt ära uue tarkvara ja käivitab selle installiviisardi.
 • Kui automaatne käivitamisprogramm ei aktiveeru, leidke draiveri käsureas fail AutoRun.exe. Programmi käivitamiseks klõpsake kaks korda failile AutoRun.exe.
 • Jälgige installiviisardi juhendeid, mis kuvatakse ekraanile.
 • Kui programm on installeeritud, kuvatakse arvuti töölauale rakendustarkvara otsetee ikoon.

Rakendustarkvara käivitamine

Pärast installimist käivitub rakendustarkvara automaatselt. Netipulga igakordsel ühendamisel käivitub rakendustarkvara automaatselt. Rakendustarkvara käivitamiseks võite klõpsata kaks korda arvuti töölaual olevale otsetee ikoonile.

Netipulga eemaldamine

Klõpsake kaks korda nupule tegumireal. Seejärel kuvatakse ekraanile lahti ühendamise/tarkvara eemaldamise dialoogikast. Valige vastav tarkvara ja klõpsake nupule „Stop“. Oodake kuni ekraanile kuvatakse tekst „Seadme eemaldamine on turvaline“.

Rakendustarkvara eemaldamine

 • Valige Start-menüü > Juhtpaneel > Lisa või eemalda tarkvara.
 • Leidke rakendustarkvara ja selle eemaldamiseks klõpsake nupule „Eemalda“.

HUAWEI E3135

USB-pulga ettevalmistamine tööks

 • Lükka kate lahti ja eemalda see USB-pulga küljest.
 • Sisesta SIM-kaart ja microSD-kaart vastavalt allolevale joonisele
 • Pane kate tagasi ja lükka see oma kohale.

USB

 • MicroSD-kaart on lisatarvik. See ei ole komplektis kaasas.
 • Veendu, et SIM-kaardi viltune äär on SIM-kaardipesa suhtes õigesti joondatud
 • MicroSD-kaart on vastavalt microSD-kaardipesa sildi juhisele sisestatud.
 • Ära eemalda microSD- või SIM-kaarti kasutamise ajal. Vastasel juhul võid kahjustada kaarti ja USB-pulka ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

USB-pulga haldusprogrammi installimine (Windows 7 näitel)

 • Operatsioonisüsteem tuvastab ja tunneb automaatselt ära uue riistvara ning käivitab installiviisardi.
 • Kui programm automaatselt ei käivitu, otsi draiveri kataloogist fail AutoRun.exe. Seejärel tee topelt klõps faili AutoRun.exe programmi käivitamiseks.
 • Järgige ekraanile kuvatavaid installiviisardi juhiseid.
 • Pärast programmi installeerimist kuvatakse haldusprogrammi otseteeikoon töölauale.

Haldusprogrammi käivitamine

Pärast installeerimist käivitus haldusprogramm automaatselt. Seejärel käivitub haldusprogramm automaatselt iga kord, kuid USB-pulk arvutiga ühendatakse. Haldusprogrammi käivitamiseks võid topelt klõpsata ka haldusprogrammi otsetee ikooni töölaual.

USB-pulga eemaldamine

 • Sulge haldusprogramm enne USB-pulga eemaldamist.
 • Vajuta süsteemisalves, ekraanil kuvatakse riistvara lahti ühendamise aknal.
 • Klõpsa seadme nimel, milles sisaldub “HUAWEI.”
 • Ekraanil kuvatakse teade „Riistvara eemaldamine on ohutu”
 • Kui ikoon on ikka veel süsteemisalves näha, korda eelnevaid samme kuni HUAWEI seadmeid ei ole enam näha.

Haldusprogrammi desinstallimine

 • Liigu Start-menüüs juhtpaneelile (Control panel)
 • Klõpsa „Programmide lisamine või eemaldamine” (Add/remove programs)
 • Otsi haldusprogramm üles ning eemalda see.

HUAWEI B315

SIM-kaardi paigaldamine

 • Paigalda SIM-kaart vastavalt allolevale joonisele:

B315

Märkus: Veenduge, et SIM kaardi viltulõigatud serv ühtib SIM kaardi pesa viltuse servaga.

Ühenduse loomine

 • Seadme esmaseks installeerimiseks, parameetrite konfigureerimiseks ja funktsioonide haldamiseks ava veebilehitsejas sisevõrgu aadress http://192.168.8.1/.

 • Veendu, et seade on arvutiga ühendatud LAN-kaabli või WiFi kaudu.

 • Võrguhalduse lehele sisselogimiseks sisesta kasutajanimi ja parool. 

  • Vaikimisi parool: admin

  • Vaikimisi kasutajanimi: admin

B315

Parooli muutmine

 • Esmane veebihalduslehe parool palutakse koheselt peale sisselogimist kasutajal endale meelepäraseks muuta. 
 • Current password lahtrisse sisesta algne parool „admin“ ja New password ning Confirm password lahtritesse sisesta uus, endale meelepärane parool. 
 • Uus parool peab olema 8-15 tähemärgi pikkune ning sisaldama kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevat tüüpi tähemärgist: suurtähed, väiketähed, numbrid, erisümbolid (´~!@#$%&*()-_=+|[{}];:",/?). 
 • Peale püsiparooli sisestamist palutakse uuesti veebihalduslehele sisse logida kasutades äsja määratud parooli.

Uue profiili loomine

 • Ruuteri seadistamiseks ja ühenduse loomiseks vali Settings > Quick Setup:

1) Configure Profile Settings – Interneti profiili seadistamine (Hiljem on võimalik profiili seadistada valides Settings > Profile Management). Vaikimisi on profiiliks määratud Tele2 Eesti LTE APN internet.tele2.ee.

 • Uue profiili seadistamiseks vali New Profile ja sisestage:

1) Profile name: 
2) APN: vastavalt sellele, millist SIM-kaarti ja teenust ruuteris kasutatakse (internet.tele2.ee / static.tele2.ee)
3) User name: jäta tühjaks / wap 
4) Password: jäta tühjaks / wap

 • Vajutage Save.

 • Kontrolli, et Profiiliks on valitud õige profiil ja vajuta Next.

2) Configure Ethernet Settings – sisevõrgu seadistamine. Vaikimisel on Connection mode valitud Auto

Selles aknas ei ole vaja midagi muuta, vajuta Next.

3) Configure WLAN settings – Wifi nime ja parooli seadistamine


 • SSID: WiFi võrgu nimi, mida kasutaja saab ise muuta (vaikimisi ruuteri nimi)

 • WPA pre-shared key: Wi-Fi parool ehk võrguvõti, mida kasutaja saab ise muuta

Muudatuste salvestamiseks vajutage Finish.

Ruuteri restart / algseadete taastamine

 • Ruuteri taas käivitamiseks vali menüüs Settings > System > Reboot > Reboot

 • Ruuteri algseadete taastamiseks vali Settings > System > Restore Defaults > Restore

SÜLEARVUTISSE SISSEEHITATUD MODEMI SEADISTAMINE

Sisseehitatud modemi kasutamiseks peab modemi ühendus olema sisse lülitatud.

network

Ühenduse vea korral tuleb üle kontrollida internetprofiili seaded Network settings > Tele2 > Advanced options.


Tele2 connection


Uue profiili loomiseks valige Add an internet APN .

Profiili seadete muutmiseks valige kehtiv profiil > Edit.


uue profiili muutmiseks

Andmeside kasutamiseks Eestis sisestada pöörduspunktiks (APN) reale vastavalt kasutatavale teenusele:

- internet.tele2.ee (lepingulised teenuspaketid ning kuumaksuta interneti teenuspakett)
- static.tele2.ee (Staatilise IP teenuse kasutajal)

PAP

Välismaal tuleb andmesideteenuse kasutamiseks lisada User name ja Password reale wap.

INTERNETIPROFIILI SEADISTAMINE MOBILE PARTER PROGRAMMI ABIL

Internetiprofiili on vajalik seadistada ise juhul, kui Profile name/Profiili nimi rida on programmi avalehel tühi ja/või nupu Connect/ Ühenda vajutamise tagajärjel ühendust ei looda.

connection

Profiili muutmiseks või loomiseks on modemi programmis valikud (Tools/Tööriistad > Options/Valikud > Profile Management/Profiilihaldus):
- New/Uus: loob uue profiili
- Delete/Kustuta: kustutab profiili
- Edit/Muuda: võimaldab muuta antud profiili
- Save/Salvesta: salvestab profiili muudatused
- Set as default/Vaikesäte: määrab antud profiili vaikeprofiiliks
- Advanced.../Täpsemad seaded..: Võimaldab muuta autentimise protokolli.

Seadistamisel tuleb määrata:
- Profile Name/Profiili nimi
- Valdida staatiline APN (märge kastis Static)
- korrektne pööruspunkt (APN): internet.tele2.ee, static.tele2.ee
- Access number/Helista numbril: *99#

Dial-up

Advanced.../Täpsemad seaded.. aknas tuleb tehka linnuke PAP akna ette.

advanced