Tele2 levi

Tele2 teeb pidevalt tööd oma levi tipptasemel hoidmiseks ning meil hoiab pidevalt silma peale Tehnilise Järelvalve Amet, kes koostab kõikide sideteenuse osutajate kohta iga-aastaselt raporteid.

Nendest raportitest selgub, et Tele2 levi on tipptasemel ning 99% Eestist on kaetud! Internetikiirustelt oleme Eestis tublil teisel kohal ning kogu maailmaga võrreldes võivad eestlased eriti uhked olla, sest nii hea levi ning nii suurte internetikiirustega pole isegi paljud suurriigid.

Lisaks tasub lugeda, kuidas saavutada parem levi oma nutitelefonis, meie blogist

Levikaardid

4G - sellel tehnoloogial toimib ainult internetiühendus ning 4G-s saad sa parimad kiirused. Teatud kohtades Eestis oleme avanud ka 4,5G kiirused kuni 485 Mbit/s, kuid selle kiiruse saavutavad vaid tipptelefonid (selle jaoks uuri, mis on telefoni LTE kategooria; 4,5G kiiruseid võimaldab telefon, mille kategooria on 6 või kõrgem).

LTE

3G - sellel tehnoloogial toimivad nii telefonikõned kui ka internet. Sinu telefon võib näidata sel juhul “H” või “3G”.

UMTS

2G - sellel tehnoloogial toimivad peamiselt telefonikõned ning ka üsna aeglane EDGE internetiühendus.

GSM

Kuidas teatada leviprobleemist?

Leviprobleemid jagunevad kaheks: kõnelevi probleemid ning internetilevi probleemid.

Vaata kuidas kõnelevi probleemist teatada SIIT.

Vaata kuidas internetilevi probleemist teatada SIIT.