Püsiühenduse kampaania tingimused

1. Kampaania „Püsiühendus“ (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2).

2. Kampaania toimub perioodil 01.03.2020 - 31.12.2020 (kaasa arvatud).

3. Kampaanias osalevad kõik eraisikud, kes omavad Elektrilevi OÜ poolt paigaldatud valguskaablit (ka. Tasunud Elektrilevi ühekordse liitumistasu valguskaabli rajamiseks) ja kes Kampaania perioodil tellivad Tele2-e käest interneti püsiühenduse läbi Elektrilevi valguskaabli (edaspidi Osalejad).

4. Kampaania perioodil pakub Tele2 interneti püsiühendust kiirusega kuni 500 Mbit/s läbi Elektrilevi valguskaabli (edaspidi Teenus) osalejatele tasuta.

5. Kampaanias osalejad saavad Tele2-e poolt kasutamiseks lepingu alusel interneti ruuteri (MikroTik hAP ac2) ja ONT võrguseadme rendihinnaga 0 eurot kuus Kampaania perioodi lõpuni (edaspidi koos kui Seadmed). Seadmed seatakse üles Tele2-e tehniku poolt. Tehniku esimene külastus (kestusega 1 tund) seadmete ülesseadmise eesmärgil on osalejatele tasuta. Kui tehnikust mittesõltuvatel põhjustel ületab külastus ühe tunni, tuleb tehniku eest tasuda osalejal hinnaga 25 EUR/tund.

6. Peale Kampaania perioodi lõppu, kui osaleja soovib jätkata teenuse kasutamist on osalejal võimalus jätkata ruuteri renti hinnaga 3 EUR/kuus. Ruuteri väljaostmise võimalus puudub. ONT võrguseade jääb osaleja kasutusse ja tasu selle kasutamise eest ei pea maksma.

7. Kui peale Kampaania perioodi lõppu osaleja ei soovi jätkata teenuse kasutamisega tuleb tagastada seadmed (rendiruuter ja ONT võrguseade) Tele2-e esindusse 14 päeva jooksul peale kampaania lõppu. Kui seadmeid ei tagastada õigeaegselt või kui seadmed ei tööta kampaanias osalenud isiku vastutusel olevatel põhjustel, on Tele2-l õigus esitada osalejale arve seadmete turuväärtuses (€55.00 + €45.00).

8. Seadmete kättesaamisel tuleb osalejal allkirjastada vastuvõtmise ja üleandmise akt, mis tõendab seadmete paigaldust ja töökorras olekut.

9. Osaleja peab kasutama seadmeid heaperemehelikult ja nõuetekohaselt vastavalt seadmete otstarbele ja kasutusjuhendile. Klient peab rakendama oma kulul meetmeid, mis välistavad seadmete varguse, kaotsimineku, hävimise ja kahjustumise (sh nt mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse vms).

10. Tele2 kõrvaldab omal kulul need seadme rikked, mis ei ole põhjustatud osaleja poolt eelmises punktis toodud kohustuse rikkumisest. Tele2 parandab sellisel juhul seadme või pakub osalejale välja seadme vahetamise võimaluse osaleja teate kätte saamisele järgneva viie (5) tööpäeva jooksul.

11. Kui seade või seadmed on hävinud, kadunud või varastatud või ei tööta osaleja vastutusel olevatel põhjustel, on Tele2-l õigus esitada osalejale arve seadmete turuväärtuses (€55.00 + €45.00).

12. Osaleja ei tohi anda seadmeid teise isiku kasutusse, sh allüürile ja/või hoiule.

13. Tele2 Eesti AS on isikuandmete vastutav töötleja ning kasutab isikuandmeid Kampaania läbiviimiseks.

14. Tele2 privaatsuspoliitikaga ning õigustega isikuandmete töötlemisel on võimalik lähemalt tutvuda siin

15. Kampaanias ei saa osaleda Tele2 töötajad, juhtorganite liikmed ja Kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.

16. Tele2-l on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Tele2 kodulehel.

17. Kampaania tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste kasutamise üldtingimustest, privaatsuspoliitikast ja hinnakirjast, mis on kättesaadavad aadressil www.tele2.ee.

18. Täiendava info saamiseks palume pöörduda e-maili aadressil info@tele2.ee või telefonil 6 866 866 (avatud iga päev 8.00-22.00).