Kampaania „Piiramatu Pilveke“ tingimused

1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevate tingimustega ning kampaania reklaam ja lisamaterjalides sätestatud tingimustega, mis on kampaanias osalejale kohustuslikud.

2. Kampaania „Piiramatu Pilveke“ (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2).

3. Kampaania toimub perioodil 04.05.2020-31.05.2020 (kaasa arvatud).

4. Kampaanias loositakse välja kolmele õnnelikule kastitäis Kompvek Pilveke komme.

5. Kampaanias osalevad kõik, kes kampaania perioodil liituvad Piiramatu pilve teenusega ning annavad nõusoleku kampaaniaga liitumiseks.

6. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.

7. Isikuandmete edastamine on vabatahtlik, kuid kampaaniaga liitumiseks vajalik, sealhulgas eelkõige loosimises osalemiseks. Kampaanias osalevate isikute andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Isikul on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist ( ja nõusoleku tagasivõtmist), v.a juhul kui seadus ei sätesta teisiti.

8. Kampaania käigus kogutus isikuandmeid töödeldakse Tele2 poolt kuni kampaania eesmärgi täitmiseni. Loosis osalejate isikuandmeid töödeldakse kuni võitja väljaselgitamiseni. Võitja andmeid töödeldakse kuni auhinna üleandmiseni.

9. Kampaanias osaleja annab nõusoleku järgmiste kontaktandmete töötlemiseks: telefoni number ja nimi. Võitja kontaktandmed, sh aadress või telefoni number, mis on vajalikud auhinna kättetoimetamiseks. Loosimine toimub 03.06.2020.

10. Võitjatega võetakse ühendust telefoni teel.

11. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Tele2 Eestil õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.

12. Tele2-l on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Tele2 kodulehel. Kampaania tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse valitud teenuspaketi tingimustest, Tele2 teenuste kasutamise tingimustest, interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 seadmekindlustuse tingimustest, mis on kättesaadavad aadressil www.tele2.ee.

13. Tele2 jätab endale õiguse Kampaania tingimustel kliendiga lepingut mitte sõlmida, kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad Kampaania tingimustel lepingu sõlmimise.

14. Täiendava info saamiseks palume pöörduda e-maili aadressil info@tele2.ee. Tele2 Eesti AS ( reg kood 10069046 , aadress Valukoja 8, 11415 Tallinn) on isikuandmete vastutav töötleja ning kasutab isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks ja võitjaga kontakteerumiseks ( sh võitja nime avaldamine). Tele2 privaatsuspoliitikaga ning õigustega isikuandmete töötlemisel on võimalik lähemalt tutvuda siin: https://tele2.ee/abi/lepingud-ja-arveldus/tingimused/privaatsuspoliitika. Isikul on võimalik pöörduda küsimuses isikuandmete töötlemise kohta Tele2 Eesti AS andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo_estonia@tele2.com.