Piiramatu Pilve kasutustingimused:

 1. Tele2 Eesti AS vahendab Kiliaro AB (edaspidi Kiliaro) Piiramatu Pilve teenust (edaspidi Teenus).
 2. Teenust saavad kasutada ainult Tele2 uued ja olemasolevad kliendid. Teenuse tellinud Tele2 eraklient saab asuda kasutama Teenust vastavalt Kiliaro teenuse kasutamise kirjeldusele ja tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil www.kiliaro.com.
 3. Klient, kelle nimel on sõlmitud mitu Tele2 sideteenuse liitumislepingut (numbrit), saab Teenuse tellida nii ühele kui ka mitmele oma lepingulistest numbritest. 
 4. Teenuse liitumisel mitme numbriga rakendub Teenuse igakuine teenustasu vastavalt tellitud Teenuste arvule. 
 5. Teenus võimaldab kliendil kasutada piiramatu mahuga piltide ja videofailide pilves hoiustamist, üleslaadimist ja jagamist. 
 6. Teenuse kasutamiseks tuleb kliendil oma nutiseadme rakenduste poest (App Store või Google Play) alla laadida Kiliaro rakendus. 
 7. Teenust saab klient aktiveerida Tele2 veebilehel www.tele2.ee/piiramatu-pilv.
 8. Teenuse sisu kohta leiab infot aadressil www.kiliaro.com
 9. Tele2 vahendab Teenust vastavalt Kiliaro teenuste tingimustele, kusjuures Kiliarol on õigus sisu muuta. 
 10. Teenusega liitunud klient saab kasutada teenust tasuta.
 11. Teenuse lõpetamisest saab klient teada anda Teenuse keskkonnas või rakenduses. Teenuse lõpetamisel mistahes kuupäeval kohustub klient teenustasu maksma kogu jooksva kalendrikuu eest. Teenuse kasutamine lõpeb Teenuse lõpetamise päeval.
 12. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Teenuse kasutamist ka Tele2 teenuse kasutamise üldtingimused, Tele2 interneti kasutamise tingimused (avaldatud www.tele2.ee) ning Teenusepakkuja teenuse osutamise tingimused (avaldatud www.kiliaro.com
 13. Kliendil on õigus igal ajal loobuda Kiliaro teenuse kasutamisest ja leping lõpetada vastavalt kasutustingimustele. Tele2 Eestil on õigus igal ajal muuta käesolevaid tingimusi või lõpetada Kiliaro teenuse vahendamine ja öelda teenusleping ülesse, teatades kliendile sellest Kiliaro keskkonna kaudu, Tele2 kodulehel või SMS teavituse vahendusel vähemalt 30 päeva ette.