Kampaania „Partner kinkekaardi loosimine“ tingimused:

1. Loosimise korraldajaks on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2), reg kood 10069046, asukohaga Valukoja 8, 11415 Tallinn.

2. Vastutav andmete töötleja Kampaania läbiviimisel on Tele2 Eesti AS.

3. Loosis osalevate isikute andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Isikul on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist (ja nõusoleku tagasivõtmist), v.a juhul kui seadus ei sätesta teisiti.

4. Loosimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse Tele2 poolt kuni loosimise eesmärgi täitmiseni. Loosis osalejate isikuandmeid töödeldakse kuni võitja väljaselgitamiseni (27.01.2020). Võitja andmeid töödeldakse kuni auhinna üleandmiseni. Isikuandmete töötlemine Tele2 poolt toimub vastavalt Tele2 Eesti AS privaatsuspoliitikas sätestatule, avaldatud siin. Isikul on võimalik pöörduda küsimuses isikuandmete töötlemise kohta (sh nõusolekust loobumine, isikuandmete kustutamine või töötlemise piiramine) Tele2 Eesti AS andmekaitsespetsialisti poole aadressil dpo_estonia@tele2.com

5. Isikuandmete edastamine on vabatahtlik, kuid loosimisega liitumiseks vajalik, sealhulgas eelkõige loosimises osalemiseks.

6. Loosimises osaleja annab nõusoleku järgmiste kontaktandmete töötlemiseks: e-posti aadress. Võitja kontaktandmed, sh aadress või telefoni number, mis on vajalikud auhinna kättetoimetamiseks.

7. Küsitlus toimub perioodil 21.01.2020- 26.01.2020 (kaasa arvatud).

8. Loosimises osalevad kõik, kes antud perioodil vastavad Tele2 küsitlusele ja jätavad oma e-posti aadressi võitjaga kontakteerumiseks.

9. Auhind

a. Küsitluse vastajate vahel loositakse välja auhinnad, milleks on kaks Partner kinkekaarti väärtuses 50 €.

b. Auhinda ei ole võimalik välja võtta sularahas.

10. Osaleja peab olema vähemalt 18. aastane Tele2 lepinguline eraklient või kõnkekaardi klient - iga isik saab osaleda ühe korra.

11. Teavitamine

a. Võitjad valitakse juhuvaliku alusel Tele2 Eesti AS poolt. Auhinna väljastamiseks kontakteerub võitjatega Tele2 Eesti AS, ankeedis märgitud kontaktandmetel. Loosimine toimub 27.01.2020.

b. Võitjaid teavitatakse võidust e-posti teel küsitluses märgitud aadressile.

12. Võitude väljaandmine

a. Auhind saadetakse võitjale 2 nädala jooksul, võitja poolt eelistatud viisil ja aadressil, alates võtja välja selgitamisest.

13. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste või pretensioonide korral palume pöörduda e-maili aadressil info@tele2.ee või telefonil 6 866 866 (avatud iga päev 7.00-23.00).