Vajad abi?

Huawei B660 ruuteri seadistamine

SIM-kaardi paigaldamine

 • Enne SIM-kaardi eemaldamist veenduge, et seadme toide on välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
 • Libistage kaardikate pealt ära.
 • Paigaldage SIM-kaart kaardipesasse. Jälgige, et SIM-kaardi kuldkontaktidega ala jääks allapoole ja viltulõigatud nurk ühtiks kaardipesa vastava nurgaga.
 • Libistage kaardikate tagasi kaardi peale.

Sim

 

Välisantenni paigaldamine (valikuline)

 • Nõrgema võrgusignaaliga kohtades ühendage seadme välisantenni porti välisantenn. Kruvige välisantenni pistik lõpuni kinni vastavalt juhendile.
 • Enne välisantenni kasutamise alustamist logige veebihalduslehele sisse (http://192.168.1.1) ja seadke antennirežiimiks väline režiim.
 • Kasutage väliantenni ainult siseruumides.
 • Kõne- või andmesideteenuse kasutamise ajal ei saa teha ümberlülitust sise- ja välisantenni vahel.

 

 

 

 

Telefoniga ühendamine (valikuline)

 • Kui soovite seadmega häälkõnesid teha, siis ühendage seade vastavalt olevale juhendile.
 • Raadiosignaalid võivad halvendada telefoniühendust ja kõne kvaliteeti. Võimaliku müra vältimiseks paigutage telefon seadmest vähemalt 1m kaugusele.
 • See port on ette nähtud telefonide jaoks. Ärge kasutage seda PSTN-ühenduse (otseühendus telefonivõrku) jaoks, mis võib põhjustada ülemäärast kuumenemist või isegi kahjustada seadet.

telefoniga ühendamine

 

Ühendamine arvutiga

Kasutage Etherneti kaablit (LAN- ehk võrgukaablit) arvuti ühendamiseks ühega seadme LAN-i portidest vastavalt allolevale joonisele.

ühendamine arvutiga

 

Wifi sisselülitamine

 • Seadme toite sisselülitamisel lülitatakse seadme WiFi vaikimisi automaatselt sisse.
 • WiFi käsitsi sisselülitamiseks hoidke nuppu sisselülitamine niikaua allavajutatuna, kuni WiFi märgutuli märgutuli jääb püsivalt põlema.
 • WiFi väljalülitamiseks hoidke nuppu väljalülitamine2 sekundi jooksul allavajutatuna ja seejärel eemaldage sõrm nupult. Märgutuli märgutulikustub.

 

Veebihalduslehe ehk admin-konsooli (http://192.168.1.1) kasutamine

 • Seadme seadistusi saab konfigureerida ja hallata veebihalduslehte ehk admin-konsooli kasutades
 • Käivitage veebibrauser ja sisestage aadressiribale http://192.168.1.1
 • Sisestage kasutajanimi ja parool ning logige end veebihalduslehele sisse. Vakimisi on kasutajanimeks admin ja parooliks admin
 • Seadme kaitsmiseks saab veebihalduslehele korraga sisse logida ainult üks kasutaja
 • Oma konto ja seadme kaitsmiseks tasub kohe esimesel sisselogimisel vahetada ära seadme veebihalduslehe ehk admin-konsooli parool

 

Ühenduse loomine

Sisene brauseris veebihalduslehele aadressil http://192.168.1.1/
Kasutajanimi: admin
Parool: admin

log in

Esmane veebihalduslehe parool palutakse koheselt peale sisselogimist kasutajal endale meelepäraseks muuta:
- Current Password lahtrisse sisestage algne parool admin ja New Password ning Confirm Password lahtritesse sisestage uus, endale meelepärane parool.
- Muudatuste salvestamiseks vajutage Modify nupule
- Peale seda palutakse kasutajal uuesti veebihalduslehele sisse logida kasutades juba uut parooli.

Saate esmase seadistamise juures veebihalduslehe sisselogimise parooli muutmise ka vahele jätta ning hiljem soovi korral selle juurde tagasi tulla. Selleks toimi järgnevalt:
- vali ülemiselt menüüribalt System > Modify Password
- täida lahtrid eelpool toodud andmetega ning salvestamiseks vajuta kindlasti ka nupule Modify

modify password

Seejärel palutakse Teil sisestada SIM-kaardi PIN kood:
- sisestage SIM-kaardi PIN kood lahtrisse Please validate PIN code
- kui soovite, et ruuter PIN koodi ära salvestaks ning edaspidi seda enam käsitsi sisestama ei peaks, pange linnuke lahtrisse Save PIN code.

sim status

Järgmisel avaneval lehel (Settings > Quick Setup > Welcome to the Quick Setup Wizard) tuleb andmesideühenduse seadistamiseks vajutada nupule Next.

quick setup

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configure Profile Settings) määra andmesideühenduse parameetrid järgnevalt:
- Profile Name: Tele2 internet
- Dial-up Number: *99#
- User Name: wap
- Password: wap
- APN: määra valik Static ette ning kirjuta lahtrisse internet.tele2.ee
- IP Address: jäta valik Dynamic ette
- Authentication: PAP
- Connection Mode: Auto

profile settings

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configure WLAN Settings) saad määrata/muuta ruuteri WiFi võrgu nime ja selle nähtavust:
- Name (SSID): WiFi võrgu nimi, mida kasutaja saab ise muuta omale sobilikuks
- SSID Broadcast: Enabled/Disabled (näitab, kas WiFi võrk on avalikult nähtav või mitte)

wlan settings

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configure WLAN Security) saad määrata/muuta WiFi võrgu autentimise ja turvastandardeid:
- 802.11 Authentication: autentimise ja turvastandardi valikud (WEP, WPA/WPA2-PSK)
- WPA Encryption: krüpteerimise standard
- WPA Pre-Shared Key: WiFi võrgu parool ehk võrguvõti.

wlan security

Järgmisel lehel (Settings > Quick Setup > Configuration as Follows) kuvatakse kasutajale kontrollimiseks ning kinnitamiseks kõik eelnevalt tehtud valikud. Seadete kinnitamiseks ning rakendamiseks vajuta Finish nupule.

follows

 

Kasutatava võrgutüübi muutmine

Kasutatava võrgutüübi muutmiseks sisene ruuteri veebihalduslehele http://192.168.1.1/

Vali menüüst Settings > Dial-up > Mobile Network Settings ning vali rippmenüüdest vastavad valikud:
- Preferred Mode: vali, kas ruuter on automaatses võrguvaliku režiimis (3G/2G), ainult 2G (2G Only) või ainult 3G (3G Only) võrgus
- Band: võrgusagedus (soovitavalt jätta vaikesätted)
- Mode: kas võrguotsing on automaatne või käsitsi juhitav kasutaja poolt.

network settings

 

PIN koodi päringu mahavõtmine

PIN koodi päringu mahavõtmiseks ava ruuteri veebihaldusleht aadressil http://192.168.1.1 ning liigu menüüs järgnevalt Settings > Dial-up > Pin Code Management
- PIN Code Operations : Disabled (PIN päring välja lülitatud); Enabled (PIN päring sisse lülitatud)
- PIN Code: kehtiv PIN kood, mis tuleb sisestada PIN koodi päringu aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks
- Remaining Attempts: näitab, mitu korda on PIN koodi veel võimalik sisestada enne selle lukustumist.

pin management

 

Tehaseseadete taastamine

 • Kui ei ole kindel, milliseid seadistusi olete ruuteri veebihalduslehel ehk admin-konsoolis konfigureerinud või muutnud, siis võite taastada tehase vaikeseadustused, millega seade tehasest saabus, ja seejärel seadme uuesti konfigureerida.
 • Tehase vaikseseadistuste taastamiseks kasutage terava otsaga eset ja hoidke sellega nuppu Reset niikaua allavajutatuna, kuni kõik märgutuled hakkavad vilkuma.
 • Pärast tehase vaikeseadete taastamist taaskäivitub seade automaatselt.
 • Tehase vaikeseadete taastamine kustutab kõik seadme kasutaja poolt määratud seadistused veebihalduslehel ja taastab nende vaikeseaded.

reset