52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.
Vajad abi?
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Tele2 privaatsuspoliitika

blobid0.dat
Tele2 privaatsuspoliitika

1. Andmesubjekti õigused

Õigus tutvuda andmetega

Sul on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega kasutades selleks Tele2 iseteenindust, esitades avalduse e-posti või Tele2 esinduse kaudu. Kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega ei ole Sul võimalik tutvuda. Sul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Sind käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja järgmise teabega: mis eesmärgil, milliseid andmeid, kelle poolt töödeldakse ning kaua säilitatakse. Sul on andmetega tutvumise järel õigus veenduda andmete kasutamise õigsuses ning vajadusel nõuda Sind puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele.

 

Õigus andmete kustutamisele ehk „õigus olla unustatud“

Sul on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist ehk „õigust olla unustatud“. Seadusest tulenevalt on Sul võimalik osa enda kohta kogutud andmeid paluda kustutada, kui esineb järgmisi asjaolusid:
1) andmed ei ole enam vajalikud edasiseks töötlemiseks;
2) kui Sa võtad tagasi nõusoleku andmete töötlemiseks ning andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
3) kui Sa vaidled vastu isikuandmete töötlemisele ning vastutav töötleja ei suuda demonstreerida, et andmete töötlemiseks on olemas ülekaalukas huvi;
4) kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
5) kui vastutavale töötlejale kehtiv seadus nõuab isikuandmete kustutamist.

Seadus piirab teatud andmete kustutamist. Näiteks ei ole meil võimalik kustutada Sinu arvetega seonduvat infot enne seaduses nimetatud perioodi möödumist. Samuti säilitatakse seaduses nimetatud perioodi vältel kasutusandmeid (kellele klient helistas, kaua kõne kestis). Mõnedel juhtudel ei tule andmete säilitamise kohustus otse seadusest, vaid tegemist võib olla Tele2 õigustatud huviga - näiteks säilitab Tele2 oma õiguste kaitsmiseks kliendiga seonduvat dokumentatsiooni (lepinguid, kirjavahetust).

 

Õigus andmete parandamisele

Sul on õigus nõuda Tele2-lt oma ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist esitades täiendavaid dokumente.

 

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Sul on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui:
1) Sa vaidlustad isikuandmete õigsuse;
2) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Sa ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
3) vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Sulle vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
4) esitad vastuväiteid andmete töötlemise kohta õigustatud huvi alusel ja soovid vaidluse lahenemiseni piirata vaidluse all olevate isikuandmete töötlemist.

 

Andmete ülekandmise õigus

Sul on võimalus soovi korral paluda Tele2-l kanda Sinu poolt Tele2-le antud ja Sinu tegevuse käigus genereeritud andmed üle teisele enda poolt valitud ettevõttele, paludes need edastada otse või edastades andmed ise.
Sinu poolt Tele2-le antud isikuandmed on üldjuhul andmed, mille oled meile andnud lepingu sõlmimisel. Näiteks nimi, isikukood, elukoht, kontaktid, telefoni nr. Sinu poolt genereeritud andmed võivad olla näiteks koondandmed Sinu teenuse kasutuse kohta. Selle õiguse kasutamiseks tuleb Sul täita avaldus ning nimetada ettevõte ning ettevõtte kontakt e-post, kuhu Sa andmeid soovid edastada.

 

Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Sind puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mille töötlemine toimub avalikes huvides või vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, sealhulgas nimetatud töötlemise käigus toimuva profileerimise suhtes. Eelkõige saad seda teha muutes Tele2 iseteeninduses nõusolekute seadeid. Sul on alati õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse turundusega.

 

Turunduslik profileerimine

Soovime pakkuda Sulle just Sinu vajadustest lähtuvaid tooteid ja teenuseid. Selle jaoks selgitame andmetöötlustehnoloogiate abil välja Sinu ootused, huvid ja eelistused Tele2 poolt pakutavate kaupade ja teenuste suhtes. See tähendab arvutilahendustega koostatud automatiseeritud mudelite kasutamist, millesse sisestatakse lähteandmed ning seejärel genereeritakse tulemus. Teeme seda üldiseks segmenteerimiseks kui ka profiilide loomiseks ja määramiseks klientidele. Teostame turunduslikke tegevusi nii õigustatud huvi kui ka nõusoleku alusel.

Profileerimiseks turunduslikul eesmärgil võime kasutada järgmisi andmeid:
• Kliendiandmed
• Kasutatud teenus ja selle maht (näiteks kasutatud interneti maht), tellitud ja tarbitud lisateenused.
• Kasutatavad seadmed, telefoni- jm sidevahendite numbrid, IP aadress jm identifikaatorid ning üksikasjad;
• Veebikülastuse, ostukäitumise ja tarbimisega seonduvad andmed, sealjuures ka veebikülastusega kogutud küpsiste andmed;
• Demograafilised andmed, nt sugu ja vanus;
• Ülaltoodud andmete põhjal profileerimise meetodeid kasutades saadud andmed.

Automatiseeritud töötlus tähendab, et Sa ei ole otsuste tegemisel kaasatud ning tulemus otsustatakse eelnevalt valitud ning mudelisse sisestatud parameetrite põhjal. Sul on alati õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse turundusega.

Sul on õigus nõuda, et sinu kohta ei tehtaks otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa Sulle õiguslikke tagajärgi või võib avaldada Sulle märkimisväärset mõju.

Samuti on Sul igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek Tele2 personaalsete pakkumiste saamiseks Tele2 iseteeninduses või esitades avaldus Tele2le.

 

2. Nõusolekud – millega ma nõustun, kuidas nõusolekute andmine ja tagasivõtmine töötab?

Mida tähendab nõustumine Tele2 teenuste kasutamise üldtingimuste ning privaatsuspoliitikaga?

  • Tele2 töötleb Sinu isikuandmeid lepingu täitmiseks: näiteks arve esitamiseks, lepingu sõlmimiseks, maksekäitumise hindamiseks, paki kättetoimetamiseks ja muudeks lepingu täitmisega seonduvateks tegevusteks.
   Nõusolekust loobumine - teenuse pakkumise ja lepingu täitmise eelduseks on teatud isikuandmete töötlemine, kui Sa ei nõustu teenuse kasutamise eelduseks olevate isikuandmete töötlemisega, ei ole meil kahjuks võimalik Sulle teenust pakkuda.
  • Tele2 töötleb Sinu isikuandmeid kliendiuuringutes, et saada tagasisidet Tele2 toodete ja teenuste kohta. Hindame Sinu arvamust ning kliendiuuringute abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini Sinu ootusi meie suhtes. Näiteks võidakse Sinu poole pöörduda pärast ostu sooritamist, et küsida vahetut tagasisidet.
   Nõusolekust loobumine. Sul on igal ajal õigus meile teada anda, et sa ei soovi osaleda
   kliendiuuringutes. Kui Sa aga mõne aja pärast jälle soovid osaleda, siis saad samuti sellest meile teada anda või iseteeninduses ise vastavaid seadeid uuendada.
  • Tele2 töötleb Sinu kasutusandmeid (näiteks kõne- ja andmemahtu) ning soovib Sinuga ühendust võtta, et teha Sulle Tele2 toodete ja teenuste valikust personaalseid pakkumisi. Kasutusandmete töötlemine turunduslikel eesmärkidel toimubTele2-s ainult agregeeritud ehk andmehulkadesse koondatud kujul. See tähendab, et töötlemise hetkel Sind ei tuvastata ning isikuandmed on maskeeritud.
   Nõusolekust loobumine. Sul on alati õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiili analüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse turundusega. Sul on igal ajal õigus meile teada anda, et sa ei soovi saada Tele2 teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi. Kui sa aga mõne aja pärast jälle soovid Tele2 pakkumisi saada, siis saad samuti sellest meile teada anda või iseteeninduses ise vastavaid seadeid uuendada.

 

Mida tähendab, kui ma nõustun saama osa Tele2 kliendiks olemise eelistest ehk kolmandate osapoolte sooduspakkumistest Tele2 kliendile ning nõustun, et Tele2 saadab mulle sellekohaseid teavitusi?


Kui Sa nõustud Tele2 kliendiks olemise eeliste ehk kolmandate osapoolte sooduspakkumiste saamisega, siis see tähendab, et Tele2 võib Sulle saata infot koostööpartneri sooduspakkumiste kohta. Näiteks kuuluvad siia alla sooduspiletid spordi- ja kultuuriüritustele. Selle nõusoleku korral kasutab Tele2 Sinu kontaktandmeid (telefoni numbrit ja e-posti aadressi), et edastada Sulle teavitusi.
Nõusolekust loobumine - Sul on igal ajal võimalus muuta oma nõusoleku valikuid kasutades selleks Tele2 iseteeninduse keskkonda või võttes ühendust Tele2-ga muude kanalite kaudu.

 

Mida tähendab, kui ma olen huvitatud saama asukohapõhiseid pakkumisi Tele2-lt ja Tele2 koostööpartneritelt ning asjaolu, et Tele2 töötleb minu asukohaandmeid ning saadab mulle teavitusi, kui olen sattunud sooduspakkumisi pakkuva ettevõtte piirkonda?


Asukohapõhiste teenuste pakkumistega nõustumisel töötleb Tele2 või Tele2 läbi volitatud töötleja Sinu asukohaga seonduvaid isikuandmeid. Hetkel, kui olete sattunud pakkumise piirkonda, fikseeritakse programmi abil piirkonda saabunud seade mobiilimasti asukoha järgi ning süsteem saadab Sulle automaatselt pakkumise kohta info. Sinu asukoha fakti kasutatakse ainult reaalajas ning täiendavat isikuandmete säilitamist ei toimu.
Nõusolekust loobumine - Sul on igal ajal võimalus muuta oma nõusoleku valikuid kasutades selleks Tele2 iseteeninduse keskkonda või võttes ühendust Tele2-ga muude kanalite kaudu.
Nõusolekute seadete muutmisel tuleb arvestada, et taustal olevate süsteemide sünkroniseerimine võib aega võtta kuni 72 tundi.

 

3. Isikuandmed, töötlemise eesmärgid, õiguslik alus ning säilitamise põhimõtted

Mis on isikuandmed?

Isikuandmeteks on Tele2 poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on Tele2 ja volitatud töötlejaks Tele2 poolt määratud juriidilised isikud.
Isikuandmeteks on näiteks:
1) Kliendiandmed – nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress, arveldusarve number jt.
2) Asukohaandmed – elektroonilise sidevõrgu või elektroonilise sideteenuse kaudu töödeldavad andmed, mis näitavad elektroonilise sideteenuse kasutaja lõppseadmete geograafilist asukohta. Sellisteks andmeteks võib olla seadme ID, ligikaudne seadme asukoht ja positsioneerimise info.
3) Kasutusandmed – andmed, mida töödeldakse eelkõige sideteenuse edastamise ja arveldamise eesmärgil elektroonilise sidevõrgu kaudu. Tüüpilisteks näideteks on andmed, mis genereeritakse kõneandmete kirjetena: telefoni number, IP aadress, vastuvõtja number, kõne tegemise aeg, kõne kestus, ühenduse liik (kõne, SMS, MMS, andmeside sessioon), perioodiline andmete kasutus isiku kohta.

 

Kuidas me kogume Sinu kohta isikuandmeid?

Isikuandmete kogumiseks on erinevaid võimalusi. Eelkõige kasutame isikuandmeid, mida oled meile lepingu sõlmimisel andnud või andmeid, mida oled oma tegevusega meie teenuseid kasutades tekitanud. Me võime esitada päringuid Sinu isikuandmete kohta ka avalikesse registritesse (näiteks kontrollime Sinu dokumendi kehtivust või veendume maksehäireregistri kaudu, et Sa ei ole võlglane).

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Tele2 töötleb, sealhulgas säilitab ning kustutab isikuandmeid vastavalt Tele2 Grupi andmete säilitamise eeskirjadele ja neis seatud tähtaegadele. Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni töötlemise eesmärk on saavutatud või seadus ei nõua enam isikuandmete säilitamist. Seejärel isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.
Anonüümsed andmed tähendavad seda, et Tele2 ei ole võimeline enam tuvastama isikuid, kes asuvad nende andmete taga. See tähendab ka seda, et Tele 2 ei saa anda kliendile selliste andmete kohta infot (kuna ei ole teada, kas need andmed puudutavad konkreetset klienti või mitte).

 

Töötlemise eesmärk   Töötlemise sisu Töötlemise õiguslik alus Töödeldavad isikuandmed Isikuandmete säilitamise
maksimaalne aeg
 Turundus personaalsed pakkumised,
kampaaniad,
profileerimine
 
nõusolek ja õigustatud huvi  kliendiandmed,
kasutusandmed agregeeritud
kujul
  
aktiivne klient ning 24 kuud
kliendisuhte lõppemisest
  
Julgeolek ja turvalisus uurimisasutused,
jälitusasutused,
prokuratuur,
kohus,
pettuste ennetamine,
sidevõrkude turvalisuse
tagamine
seadusest tulenev kohustus
ning õigustatud huvi
kliendiandmed,
asukohaandmed,
kasutusandmed
vastavalt seaduses
nimetatud tähtaegadele
Müügitegevus tellimuste vastuvõtmine,
krediidikontroll,
kliendi tuvastamine,
lepingu sõlmimine ja haldamine
lepingu täitmiseks kliendiandmed
aktiivne klient ning 10
aastat kliendisuhte
lõppemisest
Teenuse toimimine võrgukvaliteedi tagamine,
võrguliikluse haldus,
sideteenuste toimimine
lepingu täitmiseks kliendiandmed,
kasutusandmed,
asukoha andmed
18 kuud
Kliendihaldus klienditeenindus,
kliendiportaal,
probleemilahendus kliendi
soovil
lepingu täitmiseks kliendiandmed,
kasutusandmed,
asukoha andmed
aktiivne klient ning 30
kuud kliendisuhte lõppemisest
Finantstegevus raamatupidamine,
finantsaruandlus
lepingu täitmiseks ning
seadusest tulenev säilitamise
kohustus

kliendiandmed,
kasutusandmed

vastavalt seaduses nimetatud
tähtaegadele

 

 

4. Isikuandmete töötlejad, kontaktid, andmelekkest teavitamine, avalduste esitamine

Andmetöötleja kontaktid, vastutavad ja volitatud töötlejad

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tele2 Eesti AS, registrikood: 10069046, aadress: Valukoja 8, 11415, Tallinn. Telefon: 6 866 866, e-post: info@tele2.ee. Tele2 andmekaitsespetsialisti poole on võimalik pöörduda aadressil: dpo_estonia@tele2.com. Tele2 kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejad. Volitatud töötlejateks on Tele2 gruppi kuuluvad ettevõtted grupivaheliste teenuste pakkumiseks ning koostööpartnerid, kellele Tele2 on andnud lepingu alusel juhiseid andmete töötlemiseks Tele2 nimel. Näiteks edastab Tele2 kliendi nime, telefoninumbri ja kontaktaadressi kliendi poolt ostetud toote kohaletoimetamiseks transporditeenust pakkuvale ettevõttele.

 

Andmete töötlemine väljaspool Euroopa Liitu asuvate volitatud töötlejate poolt

Infotehnoloogia ajastul muutuvad riigipiirid andmetöötluse osas üha hägusemaks. Paljud teenused on pilvepõhised ja internet ei tunne riigipiire. Ka Tele2 on sellest mõjutatud olukorras, kus lõppkasutaja asub küll Euroopa Liidus, kuid teenuspakkuja asukoht jääb väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ehk kolmandatesse riikidesse. Nende riikide andmekaitse nõuded võivad sisaldada madalamaid nõudeid andmekaitse tagamisele. Sellisel juhul võtab Tele2 kasutusele meetmeid, et Sinu andmed oleksid kaitstud samaväärselt isikutega, kelle andmeid töödeldakse Euroopa Liidus.

 

Turvalisus

Tele2 peab privaatsust, andmete turvalistust ja konfidentsiaalsust väga oluliseks. Sinu sõnumite sisu, vorm, saatmise aeg ja viis on kaitstud ning salajane. Samuti hoiame saladuses andmeid, mis on meile teatavaks saanud teenuste osutamise käigus.

Rakendame teenuste turvalisust ohustavate riskide maandamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Tegutseme vastavalt õigusaktidele ning lähtudes ettevõtte sisemistest turvalisuse standarditest. Küberintsidendi või isikuandmetega seotud intsidendi puhul registreeritakse intsident ning edastatakse info selleks ettenähtud ametiasutustele ja/või puudutatud isikutele, vastavalt õigusaktidele. Eeltoodud infoturbe meetmetest lähtumist ja registreerimis- ja teavituskohustuse täitmist loetakse Tele2 poolt piisavaks reageerimiseks küberintsidentidele.

Küber- või isikuandmetega seotud intsidentide puhul võime vajadusel edastada täiendavalt juhiseid ja teavet ka Tele2 kodulehel.

 

Kuidas saan informatsiooni andmete töötlemise kohta? Avalduse esitamine, teavitamine, kontaktid

Sul on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad Sinu isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks Tele2 töötleb Sinu isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on Sul võimalik pöörduda Tele2 andmekaitsespetsialisti poole aadressil dpo_estonia@tele2.com. Taotlusi isikuandmete kohta on võimalik esitada täites Tele2 kodulehelt leitava avalduse vormi, digiallkirjastades selle ning saates aadressile dpo_estonia@tele2.com. Avaldust on võimalik täita ka paberil kodus või Tele2 esinduses. Avalduse käsitsi täitmise vorm on leitav siit. Tele2 peab tuvastama isikuandmete kohta päringu teinud isiku, seega peab avaldus olema (digi)allkirjastatud. Üldised küsimused, mis ei eelda isikuandmete väljastamist, ei pea olema allkirjastatud.

 

Pöördumistele vastamise aeg

Pöördumisele vastamise aeg on üks kuu. Kui päring on väga mahukas või päringuid on lühikese aja jooksul väga palju, võib päringutele vastamise aeg pikeneda kahe kuuni. Sellisel juhul teavitatakse Sind päringule vastamise aja pikenemisest ning selle põhjustest.

 

Andmelekkest teavitamine

Andmelekkest teavitamiseks palume helistada Tele2 telefoni numbril 6 866 866 või saata info aadressile dpo_estonia@tele2.com.

 

Vaidluste lahendamine

Kui Sa tunned, et Tele2 ei ole leidnud Sinu murele lahendust, on Sul võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Andmekaitse Inspektsioon:
Tatari 39, Tallinn, 10134 
telefon: 627 4135
koduleht: www.aki.ee
e-post: info@aki.ee

 

Selleks, et privaatsuspoliitika oleks alati ajakohane ja läbipaistev, võime privaatsuspoliitikat aeg- ajalt uuendada või muuta. Privaatsuspoliitika kõige värskem versioon on alati avaldatud Tele2 kodulehel. Lisaks võime täiendavalt teavitada Sind olulistest muudatustest ka e-postiga või mõnel muul viisil.