Vajad abi?

WINDOWS operatsioonisüsteemiga seadme seadistamine

Interneti ja MMSi seadistamine

Windows Phone 7/7.5

 • Lae telefoni Marketplace’st Nokia Corporationi poolt välja antud aplikatsioon "Network Setup", installeeri see telefoni ning aplikatsiooni abil lisa MMS APN andmed, mida ilma "Network Setup" aplikatsioonita telefonis lihtsate vahenditega seadistada pole võimalik.
 • Silmas tuleb pidada, et Marketplace’i kasutamiseks Windows Phone telefonides tuleb siduda Marketplace’i esmakordsel avamisel kasutajakonto Windows Live ID-ga ning esmasel aplikatsiooni avamisel määrata asukoha regiooniks kindlasti United States (või mõni muu regioon/riik, kus antud rakendus on kättesaadav). Kui regiooni määramisel valida Estonia, ei ole hiljem võimalik "Network Setup" rakendust Marketplace’st leida, kuna antud aplikatsioon ei ole hetkel kahjuks meie regioonis kättesaadav.
  NB! Kui korra on Marketplace’s regiooniks valitud Estonia, ei ole aplikatsiooni siseselt võimalik regiooni/asukohta enam muuta. Ühtlasi ei ole võimalik ka Marketplace’ga seotud Windows Live ID kontot muuta, mistõttu on ainus hetkel teadaolev lahendus telefonile tehase seadete taastamine teha ning seejärel Marketplace’i sisselogimiseks kasutada teist Windows Live ID kontot, millel ei ole veel Marketplace’is märgitud regiooniks/riigiks Eesti.
 • Kui klient on Marketplace’i sisse loginud ning määranud regiooniks/riigiks näiteks United States, siis aplikatsioonide otsingusse sisestades "Network Setup" pakutakse esimese valikuna Nokia Corporation’i poolt välja antud aplikatsiooni. Rakendus tuleb kliendil oma telefoni alla laadida ja paigaldada ning seejärel seadistada ära interneti ja MMS profiil.
 • Ava menüü -> Network Setup > Vajuta alumisel menüüribal parempoolset pliiatsi ikooni Edit > sisesta Tele2 interneti kasutamiseks vajalikud seaded
 • Tele2 mobiilse interneti seaded:
  Connection name: Tele2
  Internet APN:
  Access point name: internet.tele2.ee
  Proxy address: (jäta tühjaks)
  Proxy port: (jäta tühjaks)
  Username: wap (on vajalik interneti kasutamiseks välismaal)
  Password: wap (on vajalik interneti kasutamiseks välismaal).
 • MMS’i seadistamiseks vajalikud andmed:
  MMS access point name: internet.tele2.ee
  Proxy address: 193.12.40.6
  Proxy port: 8080
  Username: wap (jäta tühjaks)
  Password: wap (jäta tühjaks)
  MMSC address: http://mmsc.tele2.ee.
 • Seejärel vajuta alumisel menüüribal esimest vasakpoolset nuppu Save ning oledki valmis MMS sõnumeid saatma ja vastu võtma Nokia Lumia telefoniga (Windows Phone 7.5).
 

Windows Phone alates 7.8

Andmeside edukaks kasutamiseks on vaja kontrollida seaded ning veenduda, et antud võimalus on telefonis lubatud.

 • Liigu: Sätted >mobiilside+SIM-kaart > kuva interneti pääsupunkt:

Pääsupunkt

Juhul, kui telefonis ülevaade seadetest ei sarnane ülaltoodud pildile, on vaja neid muuta.
 • Liigu: Sätted > mobiilside+SIM-kaart > SIM-kaardi sätted > Interneti pääsupunkti käsitsi seadistamine > Sees.
 • Vali “Muuda interneti pääsupunkti“ ja seejärel sisestage vajalikud andmed (vaata järgmiselt pildilt).
 • MMS’i seadistamiseks valige selles samas menüü kohas „Lisa MMS-i APN“ ning sisestage järgmised andmed:

Pääsupunkt

Peale andmete sisestust soovitame seadistuse rakendamiseks telefoni taaskäivitada.

Erandid
Nokia Lumia 930 ja 530.

 

MMS-i ja mobiilse interneti seadistamine

 • Nendes telefonides ei tohi seadistada MMS APN-i.
 • Loogu: Sätted > mobiilside+SIM-kaart (Andmeühendus peab olema Sees) > SIM-kaardi sätted > muuda Interneti pääsupunkti/lisa Interneti pääsupunkti:
  APN: internet.tele2.ee
  Kasutajanimi: (jäta tühjaks)
  Parool: (jäta tühjaks)
  Autentimise tüüp: PAP
  Puhveriserver (URL): (jäta tühjaks)
  Puhveriserveri port: (jäta tühjaks)
  IP tüüp: IPv6.

 

Hotspoti loomine ehk interneti jagamine teistele seadmetele

 • Veendu, et andmeside seadmes on sisse lülitatud. Liigu: Sätted > mobiilside+SIM > Andmeühendus - Sees.
 • Liigu: Sätted > Interneti jagamine. Selles menüüpunktis saab mobiilse interneti jagamise funktsiooni sisse lülitada ja muuta seaded. Jagamise punki nimi ja parooli vahetamiseks vajutage nuppu nupp.

Hotspot

 

Interneti kasutamine välismaal

 • Enne interneti kasutamist välismaal tutvuge rändlusteenuse partnerite hinnakirjaga siin (http://tele2.ee/tugiinfo/hinnakirjad/roaming-hinnad). Enne reisile suundumist kontrollige alati üle, et rändlusteenus on lubatud ka operaatori poolt iseteeninduse või klienditeeninduse vahendusel.
 • Selleks, et internetti välismaal edukalt kasutada, kontrollige, et kõik selleks vajalikud seaded on paigas.
 • Kuna osa Microsofti telefonidest on eelseadistatud, siis seadete muutmiseks on vaja seda lubada. Liigu: Sätted > mobiilside+SIM-kaart > SIM-kaardi sätted > Interneti pääsupunkti käsitsi seadistamine > Sees.
 • Veenduge, et sisestatud andmed on õiged:

Välismaal

 • Salvestamiseks valutage salvesta.
 • Kasutajanimi ja parool on kohustuslikud interneti kasutamisel välismaal.
 • Kui õiged seaded on paigas valige: Sätted > mobiilside+SIM-kaart > Andmerändluse suvandid.
 • Interneti välismaal sisse lülitamiseks valige „Kasuta rändlust.“

Rändlus

 

Käsitsi võrku lukustamine

 • Aegajalt võib tekkida vajadus telefoni lukustamiseks ühte kindlasse võrgu tüüpi.
 • Vastavas olukorras liigu: Sätted > mobiilside+SIM-kaart > Suurim ühenduskiirus > 2G/3G/4G.
 • Võrgutüübi muutmisel võib levisignaal seadmes hetkeks kaduda, kuid taastub koheselt eeldusel, et valitud võrgu tüübi signaal on asukohas piisavalt tugev.

võrku lukustamine

 

Nokia konto loomine

 • Nokia konto on vajalik Poe kasutamiseks ning andmete sünkroniseerimiseks.
 • Konto saab luua telefoni esimesel sisse lülitamisel või hiljem liikudes: Sätted > Meilimine ja kontod > Lisa uus konto > Nokia konto.
 • Kui Teil oli juba varem konto loodud, siis sisestage vajalikud andmed. Kui Teil kontot ei ole, siis valige „Mul ei ole Nokia kontot“ ning järgige telefoni juhendid:

Nokia konto

Nokia konto

 

Poe kasutamine

Poe funktsiooni vahendusel on võimalik seadesse laadida erinevaid funktsioone.

 • Peale poe avamist valige sobiv rakendus kategooria järgi või otsingu kaudu.
 • Kui rakendus on leitud, siis valige „installi“ ning oodake, kui allalaadimine lõppeb.

Pood

 

E-posti seadistamine

 • E-posti seadistamiseks valige rakendusest e-posti programm ja valige sobiv konto tüüp.
 • Suuremal osal teenuse pakkujatest on automaatne seadistus, kuid juhul kui Tele poolt kasutatav e-posti server ei ole nimekirjas, siis valige „Muu konto“ ja tehke vajalik seadistus käsiti (pildid).
  Sissetuleva meili server sõltub teenuspakkujast.
  POP3 – tõmbab originaalkirja mailiklienti ning kustutab originaali serverist.
  IMAP – tõmbab kirja koopia mailiklienti ning jätab originaali serverisse alles.
  Väljamineva meili server sõltub interneti ühendusest.
  Tele2 puhul server on smtp.tele2.ee (port 25).

E-post

E-post

 

Tarkvara uuendamine

 • Telefoni tarkvara uuenduste kontrollimiseks liigu: Sätted > Telefoni värskendamine.
 • Antud menüüs on võimalik kontrollida, kas kasutuses olevale mudelile ja operatsioonisüsteemile on uuenduse või mitte ning vajadusel muuta sätteid. Kui uuendused on pakkumises, siis palub telefon need alla laadida või unustada.

Tarkavra

 

Andmete varundamine

Andmete varundamisel on võimalik sünkroniseerida oma isikud andmed pilveteenusega ning vajadusel tõsta ka mõnda teise seadmesse.

 • Varundamise aktiveerimiseks Liigu: Sätted > Varundamine. Järgnevas menüüs on võimalik valida, milliste andmete varundamist soovite.
 • Varundamist on alati soovitav teha enne kui plaanite seadmel taastada algseadistuse.

varundamine

varundamine

varundamine

 

Taaskäivitus ja tehaseseadete taastamine

Telefonide tootjad soovitavad aeg ajalt teha telefonile algseadete taastamine selleks, et optimeerida telefoni tööd.

 • Telefoni lähtestamisel ehk algseadete taastamisel kustutatakse kõik isiklikud andmed, sätted ning rakendused. Enne lähtestamist on soovitav teha andmete varundamine.
 • Algseadete taastamiseks liigu: Sätted > Teave > Lähtesta telefon.

taastamine