52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.
Vajad abi?
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Kõnekaardi tingimused

blobid2.dat
Kõnekaardi tingimused

KÕNEKAARDI PAKETTIDE TÜÜBID:

• Helista ja Surfa 3,95, Helista ja Surfa 6,95, Helista ja Surfa 9,95 – Kombo paketid
• Helista ja Surfa 3,95 korduv, Helista ja Surfa 6,95 korduv, Helista ja Surfa 9,95 korduv –
Automaatselt pikenevad kombo paketid
• Helista 2,95, Helista piiramatult - Kõne paketid
• Helista 2,95 korduv, Helista piiramatult korduv – Automaatselt pikenevad kõnepaketid.
• Surfa 1,95, Surfa 4,95, Surfa piiramatult – Interneti paketid.
• Surfa 1,95 korduv, Surfa 4,95 korduv, Surfa piiramatult korduv – Automaatselt pikenevad
interneti paketid.
• Helista Venemaale pakett
• Helista Euroopasse pakett
• Helista ja Surfa Euroopas 2,95 pakett

 

KÕNEKAARDI PAKETTIDE TINGIMUSED

1. Kõik paketid kehtivad 30 päeva, va Helista ja Surfa Euroopas 2,95 pakett (mis kehtib 3
päeva) või kuni ühikuid jätkub. Kõnepakettide kehtivuse või ühikute lõppedes jäävad
kehtima baashinnad.
Paketi kuutasus sisalduv 100 GB internetimaht kehtib Eestis kasutamiseks. Paketis
sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud. Mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus ja
kliendil on võimalik lisamahtu juurde
2. Kõikides pakettides sisalduvat minuteid, sõnumeid ja interneti mahtu saab kasutada ainult
Eestis va Helista ja Surfa Euroopas 2,95 pakett mida saab kasutada lisaks Eestile ka Euroopa
Majanduspiirkonnas.
3. Rahvusvaheliste kõnede paketid „Helista Euroopasse“ ja „Helista Venemaale“ sisaldavad 50
kõneminutit mobiil- ja lauatelefoni võrkudesse (v.a eritariifsed võrgud ja numbrid)
helistamiseks Eestist vastavalt kas Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse või Venemaale.
4. Automaatselt pikenevad Kombo,- Kõne,- ja interneti paketid kehtivad 30 päeva ning
kehtivuse lõppedes aktiveerub uus pakett automaatselt, kui kõnekaardil on laetud piisavalt
raha. Vastasel juhul pakett automaatselt ei pikene ning peale raha juurde laadimist tuleb
aktiveerida uus korduv või ühekordne pakett.
5. Helista ja Surfa Euroopas 2,95 paket kehtib kasutamiseks Eestis ja Euroopa
Majanduspiirkonnas. Paketti ei saa kasutada helistamiseks või sõnumite saatmiseks Eestist
välismaale.
6. Kõne kestvust arvestatakse 60-sekundilise täpsusega (nt kõne kestvusega 25 sekundit
võrdub 1 minutiga), liitsõnumite puhul võrdub iga sõnumi osa ühe ühikuga.
7. Sama – või sama tüüpi pakettide puhul jääb kehtima viimasena tellitud pakett, erineva
tüüpi paketid kehtivad paralleelselt.
8. Tele2 eeldab klientide poolt kõnekaardi mõistlikku kasutamist, mille kohaselt klient
kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 poolt pakutavate
sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega
tekita häireid Tele2 võrgus. Paketi soodustust pole lubatud kasutada
telekommunikatsiooniteenuse vahendamiseks kolmandatele isikutele. Kliendi poolt
kõnekaardi ebamõistlikul kasutamisel on Tele2-l õigus kaart sulgeda.
9. Kõnekaardi paketis olevaid ühikuid ei vahetata ettemaksuks ega rahaks.
10. Kõnekaardi kasutajal on õigus saada tagasi kasutamata krediit järgmistel puhkudel:
a) Kõnekaardi number migreeritakse lepinguliseks numbriks; või
b) Kõnekaart on aegunud.
Krediidi tagasisaamiseks tuleb 14-kalendripäeva jooksul peale kõnekaardi aegumist või
numbri migreerimist esitada vastavasisuline kirjalik vabas vormis avaldus e-posti
aadressile info@tele2.ee ning me vastame sulle hiljemalt 15 päeva jooksul. Hiljem tehtud
avalduste puhul krediiti tagasi ei kanta.