Tele2
Vajad abi?

Seadmekindlustus

Mis on seadmekindlustus ja kuidas seda saada?

Seadmekindlustus on kindlustus Sinu mobiiltelefonile, tahvelarvutile või muule seadmele juhuks, kui Sa sellega mingi õnnetus juhtub või see varastatakse.

Seadmekindlustusel on pisike kuutasu ja kui Su seade on kindlustatud, siis võid olla kindel, et kui Su kalli hinnaga ostetud mobiili või tahvelarvutiga juba teisel päeval midagi juhtub, ei jää sa sellest ilma.

NB! Kui Sul on vaja kindlustatud seade remonti tuua, siis too see remonti kindlasti Tele2 esindusse, sest hoolduskeskus kindlustust arvesse võtta ei saa.

Loe lähemalt seadmekindlustuse hindade ja tingimuste kohta SIIT.  

 

Mida teha, kui Sul on seadmekindlustus ja juhtus õnnetus?

Seadmekindlustus ongi mõeldud selle jaoks, et kui õnnetus juhtub, siis oleks muret vähem. Õnnetuse korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda Tele2 esindusse ning esitada kahjuavaldus (juhul kui tegemist oli vargusega, on vaja ka koopiat politseiavaldusest). Kahju hüvitamine ning vajadusel kas toote parandamine või asendamine toimub ainult Tele2-s, seega pole mõtet pöörduda otse telefoni hoolduskeskuse poole.

KINDLUSTUSJUHTUMID

  1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti murdvargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud. 
    Näited. Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte. 
    Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui mobiiltelefon anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi.
  2. Murdvargus on kindlustusobjekti vargus lukustatud hoonest, lukustatud sõidukist või lukustatud hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel. 
    Näiteks Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma bussisõidu ajal jope taskust või kotist. Samuti ei ole murdvargus, kui mobiiltelefon läheb kaduma töökoha laualt, garderoobist või baaris viibimise ajal. Murdvargus ei ole, kui külla kutsutud isik varastab mobiiltelefoni kindlustusvõtja kodust. Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma festivalil, kontserdil või avalikus kohas.

If hüvitab kahju sama kindlustusperioodi jooksul kuni kolme kindlustusjuhtumi eest. Arvesse ei lähe kindlustusjuhtumid, kus kindlustusobjekti parandamise kulu on väiksem kui omavastutus.

VÄLISTUSED 
If ei hüvita kahju, mis: 

  1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära. 
    Näide: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas mobiiltelefoni taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus mobiiltelefon kadus.;
  2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud või varastatud (va murdvarguse korral).
  3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
  4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu.
  5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund.
  6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.
  7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.
  8. on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta. 
    Näide. Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni murdvargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused. If neid kulusid ei hüvita.
  9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele. Näiteks, kui kindlustusobjekt varastatakse, kuid tegemist ei ole murdvargusega.
  10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kodulooma tegevuse tagajärjel.
  11. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.
  12. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.
  13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti murdvargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
  14. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
  15. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.

OMAVASTUTUS

Seadme kliendihind Kindlustusmakse kuus Omavastutus Seadme jääkväärtus sõltuvalt kindlustusobjekti vanusest
      0-6 kuud 6-12 kuud 12-18 kuud 18-24 kuud
75 € - 200 € 2,19 € 25 € 100% 80% 60% 40%
201 € - 400 € 3,99 € 40 € 100% 80% 60% 40%
401 € - 600 € 5,69 € 65 € 100% 80% 60% 40%
601 € - 1000 € 9,19 € 95 € 100% 80% 60% 40%
1001 € - 1700 € 11,99 € 150 € 100% 80% 60% 40%